Publicēts 19 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile Briselē šodien iepazīstināja Eiropas Parlamenta (EP) deputātus ar izglītības, jaunatnes un sporta darba programmu šī gada pirmajiem sešiem mēnešiem – laika posmam, kamēr ilgs Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē. EP Izglītības un kultūras komitejā uzstājoties kopīgi ar kultūras ministri Daci Melbārdi, M.Seile prezentēja prioritātes Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošajās jomās: izglītības, jaunatnes un sporta lietās.

Latvijas prezidentūra izglītības jomu skata caur investīciju, izaugsmes un Eiropas pilsoņu labklājības prizmu. Apzinoties, cik būtisks ir agrīnais posms bērna attīstībā, akcents tiks likts arī uz radošumu, inovācijām un digitālajām prasmēm pirmsskolā un sākumskolā. Nodarbinātība un nākotnes darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas ir viena no tēmām, kas caurvīs turpmāko sešu mēnešu darbu. Latvijas prezidentūrai ir būtiski šīs prasmes un iemaņas attīstīt jo īpaši profesionālās izglītības un apmācības jomā. Runājot par augstāko izglītību, Prezidentūras laikā plānots darbs pie Boloņas procesa – pirmā darba grupa šī procesa ietvaros, kurš tiecas radīt vienotu augstākās izglītības telpu Eiropā, noritēs jau 26.–27.janvārī Rīgā. Starp prezidentūras darba programmas jautājumiem M.Seile minēja arī izglītības pieejamību, efektīvas investīcijas, izglītības darīšanu starptautiskāku, kā arī prasmju un kvalifikācijas atzīšanu cilvēku mobilitātes un nodarbinātības audzēšanai. Vienlaikus prezidentūra strādās pie tā, lai ciešāk sasaistītu Eiropas kopējo izaugsmes stratēģijuEiropa 2020 ar stratēģiskās sadarbības sistēmu Izglītība un apmācība 2020.

Savukārt jaunatnes jomā Latvijas prezidentūra uzsvērs nepieciešamību pēc starpnozaru pieejas jauniešu sociālekonomisko problēmu risināšanai. Tuvākos sešus mēnešus caurvīs arī iespēju došana jauniešiem, veicinot politisko līdzdalību un audzējot jauniešu pašu sniegto artavu ES kopējo mērķu sasniegšanā. Šajā ziņā pirmais nozīmīgākais pasākums būs ES Jaunatnes konference, kas sāksies 23.martā. Vienlaikus, būtiski ir ieguldīt ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm, un šajā ziņā pirmais nozīmīgais prezidentūras pasākums ir Austrumu partnerības jaunatnes forums, kas Rīgā risināsies no 9.-11.februārim. 

Runājot par sportu, ministre uzsvēra kritisko domāšanu, atbildību, spēju strādāt komandā, kā arī organizatoriskās un līderības spējas – īpašības, kuras attīsta dažādi tautas sporta veidi. Tiem prezidentūras laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība. Sports cilvēkkapitāla attīstībai tiks akcentēts arī 16.februārī Rīgā rīkotās starptautiskās konferences laikā. Vienlaikus, reaģējot uz notikumiem pasaulē, prezidentūra pievērsīsies arī antidopinga un rezultātu sarunāšanas jautājumiem. 

Latvijas prezidentūras kopējās prioritātes – konkurētspējīgu Eiropu, digitālu Eiropu un starptautiski iesaistītu Eiropu – EP deputātiem 14.janvārī jau prezentēja ministru prezidente Laimdota Straujuma, un līdz pat 23.janvārim galvenos darba virzienus EP komitejās ieskicēs atbildīgo jomu ministri. M.Seiles uzruna Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, stāstot par prezidentūras darba programmu pētniecības jomā, plānota 21.janvārī.