Publicēts 06 aprīlis 2016

Ukaine

Šodien, 2016.gada 6.aprīlī, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, IZM valsts sekretāra vietnieces - Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju departamenta direktore Agrita Kiopa un ministrijas speciālisti tikās ar Ukrainas parlamenta delegāciju. Tikšanās laikā puses pārrunāja un dalījās pieredzē par paveikto un plāniem vispārējā, profesionālajā, augstākajā izglītībā, kā arī zinātnē.

Ukrainas delegācijas pārstāvji jo īpaši interesējās par profesionālās izglītības iestāžu attīstību Latvijā, atzinīgi novērtējot Latvijas progresu un paveikto profesionālās izglītības iestāžu konsolidācijā, veidojot profesionālās izglītības kompetences centrus. Ministrs K.Šadurskis uzsvēra, ka izglītības iestāžu modernizācijai un materiāli tehniskās bāzes attīstībai Latvija spējusi piesaistīt ievērojamas investīcijas, tostarp Eiropas Savienības fondu finansējumu, un tieši profesionālā izglītība ir tā joma, kurā valstis varētu ciešāk sadarboties. Puses vienojās, ka jau tuvākajā laikā lems par konkrētiem sadarbības veidiem.

Tā kā Ukrainā šobrīd ir aktuāls gan skolu tīkla, gan pedagogu atalgojuma jautājums, parlamenta pārstāvji iepazinās ar Latvijas pieredzi, paveikto un plānotajām reformām. K.Šadurskis, informējot par aktualitātēm sistēmas sakārtošanā un sasniedzamajiem mērķiem, īpaši akcentēja pārmaiņu procesa svarīgāko mērķi - izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Pedagogu atalgojumam pārmaiņu beigās ir jāsasniedz vismaz 1000 eiro un vairāk vai, tāpat kā ES valstīs, pedagogu atalgojumam jābūt virs vidējā atalgojuma sabiedriskajā sektorā.

Tikšanās laikā tika pārrunātas arī aktualitātes zinātnes jomā, augstākās izglītības attīstības un studentu mobilitātes jautājumi. Ukrainas delegācija augsti novērtē Latvijas augsto līmeni medicīnas izglītības jomā, uzsverot, ka mūsu medicīnas ekspertu, ārstu un personāla līmenis vērtējams virs Eiropas attīstīto valstu līmeņa.

Tikšanās noslēgumā Ukrainas parlamenta pārstāvji izteica īpašu paldies par Latvijas sniegto palīdzību karadarbībā cietušajiem Ukrainas kareivjiem.

Papildu informācija:
2015.gada decembrī tika parakstīta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā īstenošanas vienošanās. Ir sagatavots un tiek saskaņots jauna Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līguma par sadarbību izglītībā, zinātnē, jaunatnes politikā un sportā projekts.

Pēc IZM rīcībā esošās informācijas, 2015./2016. m.g. sākumā 19 Latvijas augstskolās studēja 233 Ukrainas studenti jeb 3,7 % no kopējā ārvalstu studentu skaita (2014./2015. m.g. – 205 studenti) .