Publicēts 07 aprīlis 2016

Šodien, 7. aprīlī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinājusi atklāta projektu iesniegumu 1. atlases kārtu Izglītības un zinātnes ministrijas ES struktūrfondu pasākumā “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Projektus var iesniegt līdz 2016. gada 8. jūnijam.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija vai Komercreģistrā reģistrēts komersants. Pētījumu projektus var īstenot individuāli vai sadarbībā ar citu zinātnisko institūciju vai komersantu, t.sk. ārvalstu. Praktiskas ievirzes pētījumu atbalsta ietvaros tiks finansēti gan ar saimniecisku darbību saistīti, gan nesaistīti projekti, tajos varēs īstenot rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, kā arī fundamentālos pētījumus.

ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pasākumam ”Praktiskas ievirzes pētījumi” apstiprinātais kopējais finansējums ir 76,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 65 miljoni eiro, valsts budžeta līdzfinansējums gandrīz 1,9  miljoni eiro un plānotais privātais līdzfinansējums – vismaz 9,6 miljoni eiro. 1.atlases kārtā būs pieejams publiskais finansējums 25 mil. eiro apmērā, un fundamentālo pētījumu kvota ir 20% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma.

Plašāka informācija:
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1531-praktiskas-ievirzes-petijumos-ieguldis-76-5-miljonus-eiro