Publicēts 07 aprīlis 2016

Šodien Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulce par LZA prezidentu uz nākošajiem četriem gadiem ievēlēja Ojāru Spārīti, par viceprezidentiem – Andreju Ērgli un Andreju Krasņikovu, ģenerālsekretāra amatā tika ievēlēts Andrejs Siliņš, bet ārlietu sekretāra amatā – Tālavs Jundzis. Zinātnieku saimi šai nozīmīgajā dienā sveica valsts un valdības amatpersonas, sadarbības partneri, uzņēmēji.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, uzrunājot akadēmiķus, atzīmēja, ka “zinātnes attīstībai Latvijā ir vajadzīgs stabils pamats, kuru veidos laikmeta prasībām atbilstošas pārmaiņas visās izglītības pakāpēs un atbilstošs, likumā noteikts finansējums zinātnei viena un augstākajai izglītībai divu procenta apmērā no iekšzemes kopprodukta. Finansējums un pārmaiņas ir pamats jaunrades potenciālam, kas vairos iedzīvotāju labklājību un stiprinās valsts pamatus.

Kārlis Šadurskis izteica aicinājumu vēl ciešākai Izglītības un zinātnes ministrijas un LZA sadarbībai, kas būtu vērsta ne tikai zinātnes sektorā: “Es redzu iespējas kopīgi stiprināt Latvijas izglītības sistēmu visās tās pakāpēs, lai nākotnes Latvijai radītu jaunus un spožus prātus pasaules zinātnes saimē. Kopīgs darbs vainagosies ar mūsu tautas aizrautību, radošo potenciālu un interesi par zināšanām jau no mazotnes. Tas var būt ceļa sākums jaunu tīrradņu tapšanai zinātnes izcilībās.”