Publicēts 07 aprīlis 2016

Šā gada 6. aprīlī Latvijas vēstniecībā Nīderlandē notika Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres Līgas Lejiņas un ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākās ekspertes Jeļenas Muhinas neformāla diskusija ar latviešu studentiem Nīderlandē. Diskusijas mērķis bija sniegt studentiem informāciju par Latvijas piedāvātajām programmu iespējām un instrumentiem, tostarp grantiem, kas veicinātu studējošo ciešāku sasaisti ar darba tirgus nepieciešamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu. Notika domu apmaiņa par aktuāliem jautājumiem, ar kuriem studenti saskaras, studējot ārvalstu augstskolās, meklējot iespējamos risinājumus. Studenti iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus ar savu pieredzi un novērojumiem, studējot Nīderlandē, tostarp, izmantojot Erasmus un Erasmus+ programmu piedāvātās iespējas.
Latvijas vēstniece Nīderlandē aicināja studentus rast iespējas veidot latviešu studentu tīklojumu Nīderlandē. Vēstniece apliecināja vēstniecības atbalstu šāda iespējamā tīklojuma veidošanas īstenošanā.

 

Informāciju sagatavoja Latvijas Republikas vēstniecība Nīderlandes Karalistē