Publicēts 12 aprīlis 2016


Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru šī gada 22. aprīlī rīko informatīvu semināru “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta nosacījumi un ieviešana”. Tas tiek organizēts, lai iepazīstinātu potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanas kārtību un nosacījumiem.

Seminārā aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvji, kuri ir ieinteresēti iesniegt pieteikumus un atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz finansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. 

Tā kā ineterese pas šo semināru ir bijusi ļoti liela, reģistrācija uz to ir slēgta, jo sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Taču tiks organizēts papildu seminārs, par kura norises laiku un vietu ziņosim 20. aprīlī.

Pasākuma norises vieta: viesnīca “Konventa sēta”, zāle Kampenhauzens, Kalēju iela 9/11, Rīga
Laiks: 22.04.2016, plkst. 10.00-13.00

Semināra programma