Publicēts 15 aprīlis 2016

Umultirank

Starptautiskajā augstskolu reitingā “U-Multirank” 2016. gadā iekļautas 13 Latvijas augstskolas - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku augstskola, Liepājas Universitāte, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola, Biznesa augstskola “Turība”, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Transporta un sakaru institūts.

“U-Multirank” ir unikāls rīks, kas salīdzina augstskolu un koledžu rezultātus, ietverot informāciju par vairāk nekā 1300 augstākās izglītības iestādēm 90 pasaules valstīs. Reitings ir ērts lietotājiem un sniedz iespēju ikvienam esošajam un topošajam studentam interaktīvā veidā pašam salīdzināt augstskolas pēc konkrētiem kritērijiem. “U-Multirank” ir daudzdimensionāla pieeja ar vairāk nekā 30 kritērijiem, kuros augstskolas tiek vērtētas skalā no A (augstākais vērtējums) līdz E (zemākais). Vērtēšana ietver daudzus augstākās izglītības aspektus - pētniecību, docēšanu, starptautisko ievirzi un citus.

Izcilāko (A) vērtējumu skaits pa Latvijas valsts augstskolām: Rīgas Stradiņa universitāte - 6, Daugavpils Universitāte – 5, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – 5, Rīgas Tehniskā Universitāte – 4, Latvijas Universitāte – 4, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 4, Banku augstskola – 4, Liepājas Universitāte – 4.

No piecām dimensijām visvairāk A vērtējumu Latvijas augstskolas ieguvušas par starptautisko orientāciju (international orientation) – 19 un reģionālo iesaisti (regional engagement) – 18. Dimensijā “mācīšana un mācīšanās”(teaching&learning) - 9 A vērtējumi; “zināšanu pārnese” (knowledge transfer) - 8 A vērtējumi, “pētniecība” (research) - 7 A vērtējumi.

“U-Multirank” sāka darboties 2014. gada maijā. Salīdzinājumā ar citiem reitingu rīkiem tas ietver vairāk augstskolu, ir vairāk vērsts uz lietotājiem un skaidrāk parāda augstskolu potenciālu veicināt izaugsmi un darbvietu radīšanu. Iegūtā informācija ir noderīga gan izglītības politikas veidotājiem, gan studentiem un pašām augstskolām.

Iesaistīšanās starptautiskajā augstskolu reitingā “U-Multirank” līdz šim ir bijusi augstākās izglītības iestāžu brīva griba. Lai rosinātu augstskolas aizvien vairāk domāt par studiju procesa pilnveidi, starptautisko orientāciju, pētniecību, reģionālo iesaisti un citiem svarīgiem aspektiem, šogad IZM līgumos starp ministriju un tām augstskolām, kurām piešķir budžeta vietas, ir ietvērusi nosacījumu, ar kuru augstskolas apņemas iesaistīties “U-Multirank”. Tādējādi potenciālie interesenti var salīdzināt augstskolas, kurām tiek piešķirtas budžeta vietas, ar citām reitingā iekļautajām augstākās izglītības iestādēm.

Plašāka informācija par Latvijas augstskolām:
http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike§ion=compareRanking&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&country=26

Dati pa Latvijas augstskolu rādītājiem pa atsevišķām nozarēm:

Bioloģija http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike§ion=compareRanking&field=35&pref-4=1&pref-4=2&country=26

Ķīmija http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike§ion=compareRanking&field=20&pref-4=1&pref-4=2&country=26
Matemātika http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike§ion=compareRanking&field=3&pref-4=1&pref-4=2&country=26

Vēsture http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike&section=compareRanking&field=33&pref-4=1&pref-4=2&country=26

Socioloģija http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike§ion=compareRanking&field=29&pref-4=1&pref-4=2&country=26

Sociālais darbs un labklājība http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike§ion=compareRanking&field=23&pref-4=1&pref-4=2&country=26