Publicēts 15 aprīlis 2016

Stokholma15.aprīlī Latvijas Republikas vēstniecībā Zviedrijā Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskā informācijas centra, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Juridiskās augstskolas, Rīgas Ekonomikas augstskolas un citu augstākās izglītības iestāžu rektori un augstskolu deleģētie pārstāvji tikās ar to Latvijā akreditēto vēstniecību vadītājiem vai izglītības atašejiem, kuru rezidences valsts ir Zviedrija.

Semināru vadīja Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis, un tikšanās laikā vēstniecību pārstāvji iepazinās ar Latvijas augstāko izglītību, starptautiskās sadarbības aktualitātēm un piedāvājumu ārvalstu studentiem, kā arī pārrunāja aktuālus divpusējus jautājumus. Pasākumā bija pārstāvētas 20 vēstniecības, tostarp, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Ēģiptes Arābu Republikas, Indijas Republikas, Dienvidāfrikas Republikas, Vjetnamas Sociālistiskā Republikas vēstniecības. Vēstniecību pārstāvji augstu novērtēja tikšanās iespēju un saņemto informāciju par Latvijas augstākās izglītības sistēmu un aktualitātēm, kā arī pauda ieinteresētību un gatavību vēstnieku vizīšu ietvaros Latvijā tikties arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas augstāko vadību, lai detalizētāk pārrunātu divpusējās sadarbības turpmākās iespējas.

Izglītības un zinātnes ministrijas delegāciju vadīja valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.