Publicēts 19 aprīlis 2016

ogres tehnikums 452x352Turpinot profesionālās izglītības modernizāciju, valdība šodien, 2016.gada 19.aprīlī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu, kas turpmāko piecu gadu laikā profesionālās izglītības iestāžu attīstībā paredz ieguldīt 104,7 milj.eiro.

Modernizācijas procesā tiks turpināta profesionālās izglītības kompetences centru izveide, optimizējot administratīvos resursus, lai vienā mācību iestādē koncentrētu iespējami plašu profesionālo programmu klāstu. Tādējādi tiks nodrošināta kvalitatīvas profesionālās izglītības pieejamība visos Latvijas reģionos. Tāpat ES fondu investīcijas ieguldīs, lai nodrošinātu profesionālo izglītības iestāžu piedāvāto programmu un mācību aprīkojuma atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī infrastruktūras uzlabošanai – dienesta viesnīcu, sporta un citu būvju modernizēšanai.

Aktivitātes tiks īstenotas ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Pirmajā kārtā atbalsts paredzēts 17 valsts dibinātu un IZM padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai. Otrajā atlases kārtā atbalsts paredzēts 10 valsts dibinātu un Kultūras ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai.

Iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu uzlabošanai" ietvaros IZM ir veikusi būtiskus ieguldījumus profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā. Kopumā infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija veikta 27 profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs, ieguldot 158,65 milj. eiro. No 280 īstenojamām prioritārās profesionālās izglītības programmām pilnībā modernizētas 88, bet daļēji modernizētas 54 prioritārās profesionālās izglītības programmas.

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības pievilcību un konkurētspēju, IZM mērķtiecīgi turpina piesaistīt ES fondu investīcijas, kas ļaus profesionālo izglītību pacelt jaunā kvalitātē un nodrošinās nepieciešamo kvalificēto speciālistu skaitu atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40371046&mode=mk&date=2016-04-19

Foto: Par iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā piešķirtajiem līdzekļiem rekonstruētā Ogres Tehnikuma mācību ēka.