Publicēts 20 aprīlis 2016

 

IMG 20160420 WA0003Eiropas Komisijas atbalstītā projekta “ES – Centrālāzijas Izglītības platforma” ietvaros no 20. līdz 22. aprīlim Rīgā notiks Centrālāzijas valstīm veltītā reģionālā konference “Kvalifikācijas ietvarstruktūra un standarti Centrālāzijas valstīs”. Latvijai tā ir iespēja dalīties savā izglītības sistēmas izveides un reformu pieredzē, kā arī labās prakses piemēros. Konferencē piedalās izglītības eksperti un profesionāļi no Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm – Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas, no ES institūcijām, Pasaules Bankas, Latvijas un Polijas izglītības eksperti, kā arī Latvijas un Centrālāzijas valstu darba devēji un to pārstāvji.

Turpinot Latvijas prezidentūras laikā aizsākto sadarbību, konferences dalībnieki plenārsesijā, darba grupās un apaļā galda diskusijās spriedīs par kvalifikācijas ietvarstruktūru izveidi Centrālāzijas valstīs. Kvalifikācijas ietvarstruktūra ir izglītības sistēmas klasifikācija atbilstoši kompetencēm, kuras pieprasa darba tirgus. Konferences dalībnieki apmeklēs arī izglītības pārvaldes, augstākās un profesionālās izglītības iestādes Jelgavā un Valmierā, Valmieras stikla šķiedra rūpnīcu un metālapstrādes uzņēmumu “Dinex Latvia” Jelgavā.

Katra no Centrālāzijas valstīm ir īstenojušas noteiktas reformas, veidojot darba tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu izglītību, un Eiropas Savienība šo reformu īstenošanā vienmēr bijusi atbalstošs partneris, sniedzot ieguldījumu konkurētspējīgas izglītības politikas un ekonomikas stiprināšanai Centrālāzijas valstīs.

Konference ir viens no pasākumiem, kas tiek rīkots īstenojot Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā pausto apņemšanos – koordinēt Eiropas Savienības un Centrālāzijas sadarbību profesionālās izglītības jomā. Polija šīs pašas platformas ietvaros ir uzņēmusies koordinēt sadarbību augstākajā izglītībā.

Par ES un Centrālāzijas valstu sadarbības virzieniem augstākajā un profesionālajā izglītībā valstu ministri vienojās pirmajā ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmē Rīgā 2015.gada jūnijā, kad Latvija bija prezidējošā valsts ES Padomē.

Reģionālo konferenci “Kvalifikācijas ietvarstruktūra un standarti Centrālāzijā” organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Komisijas Attīstības sadarbības ģenerāldirektorāta atbalstīts projekts “Eiropas Savienības – Centrālāzijas Izglītības platforma.