Publicēts 21 aprīlis 2016

Ņemot vērā pretendentu lielo interesi, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru šī gada 3. maijā rīko atkārtotu informatīvo semināru “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta nosacījumi un ieviešana”.

Seminārā potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus iepazīstinās ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanas kārtību un nosacījumiem.

Pasākumā aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvji, kuri ir ieinteresēti iesniegt pieteikumus un atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz finansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Interesentus, kuri nevarēja piereģistrēties dalībai iepriekšējā seminārā ierobežotā vietu skaita dēļ, aicinām pieteikties 3. maija semināram tiešsaistē šeit.

Semināra norises laiks: 03.05.2016., plkst. 14.00-17.00
Vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (Magnum zāle, 106. telpa), Jelgavas iela 1, Rīga

Semināra programma