Publicēts 26 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija turpinās  visās vispārējās izglītības iestādēs, uzsākot nākamo aprobācijas posmu. Sākotnēji modelis tika aprobēts 60 Latvijas skolās.

Aprobācijas pirmajā posmā, izvērtējot pedagogu darba samaksas jaunā modeļa priekšrocības, secināts, ka tas padara pedagogu atalgojuma finansējuma plānošanu skolas līmenī caurskatāmāku, līdz ar to ir apstiprinājies viens no modeļa izstrādes uzdevumiem. Skolotāji, kas strādā ar aptuveni līdzīgu skolēnu skaitu, saņemtu vienādu amata algu. Jaunajā modelī, saglabājot principu nauda seko skolēnam, skolēnu skaita izmaiņas tik tieši neietekmēs pedagogu atalgojumu, kā tas ir pašreizējā modelī.  Vērā tiks ņemti arī citi atalgojuma aprēķināšanas kritēriji.

Plānots, ka ministrija pēc konkrētas formulas aprēķinās skolai amata vienību skaitu un finansējumu, bet pašvaldības, neveicot finansējuma pārdali pašvaldības līmenī, novirzīs to līdz skolai. Pašvaldībām būs iespēja līdzfinansēt skolas, piešķirot papildu pedagogu amata v­ienības ar atbilstošu finansējumu.

Ieviešot jauno modeli, ir iespējama skolotāju pārgrupēšanās, proti, varētu būt skolas, kurās būs nepieciešami papildu pedagogi, un skolas, kurās varētu izveidoties pedagogu pārpalikums.

Aprobācijas otrajā posmā skolu administrācija veiks skolotāju slodzes plānošanu atbilstoši mācību stundu plānam un skolai noteiktajam amatu vienību skaitam. Vienlaikus atbilstoši piedāvātajiem pedagogu darba pienākumu aprakstu paraugiem veidos amatu aprakstus saviem skolotājiem. Pirmajā aprobācijas posmā iesaistīto skolu pārstāvji varēs konsultēt citas skolas aprobācijas otrajā posmā.

Pilsētu un novadu izglītības pārvaldes ir saņēmušas ministrijas sagatavoto informāciju par aprobācijas otrajā posmā veicamajiem uzdevumiem, kā arī aprobācijas procesā izmantojamos materiālus. Izglītības pārvalžu seminārā ceturtdien, 22.janvārī, tika pārrunāts nosūtīto materiālu saturs un izglītības pārvalžu loma šajā aprobācijas posmā. Izglītības pārvaldes aicinātas koordinēt aprobācijas procesu  to pašvaldību izglītības iestādēs.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādei izveidotās darba grupas sēdē trešdien, 21.janvārī, tika pārrunāts turpmākais  aprobācijas process, aicinot darba grupas dalībniekus sniegt priekšlikumus jaunā modeļa īstenošanai nepieciešamo  normatīvo aktu izstrādei.

No pagājušā  gada oktobra līdz decembrim notika jaunā  modeļa aprobācija dažādu izglītības pakāpju un skolēnu skaita ziņā atšķirīgās skolās, kurā tika iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms šā gada janvārī sākts visās vispārējās izglītības iestādēs. Paredzēts, ka trešajā posmā aprobācija tiks uzsākta arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pirmsskolas un speciālās izglītības iestādēs un sporta skolās.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu pedagogu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus. Lai nākamajā mācību gadā jauno atalgojuma modeli varētu veiksmīgi ieviest, vienlaikus jāveic vairāki pasākumi skolu tīkla sakārtošanai.