Publicēts 27 janvāris 2015

Valdība otrdien, 27.janvārī, Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas rektora amatā apstiprināja psiholoģijas doktori Māru Vidneri.

Kopš 2005.gada M.Vidnere ir profesore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, bet līdz 2011.gadam bija arī vadošā pētniece Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu pētniecības institūtā. Pirms tam daudzus gadus strādājusi arī Latvijas Universitātē par pasniedzēju un profesori.

Rektore Latvijas Universitātē ieguvusi psiholoģijas doktora zinātnisko grādu. M.Vidnere ir daudzu zinātnisko publikāciju autore.

Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas līdzšinēja rektore Dzidra Meikšāne pēc pašas vēlēšanās pārtrauca pildīt rektora amata pienākumus pirms termiņa beigām, tādēļ augstskolas Satversmes sapulce ievēlēja psiholoģijas doktori Māru Vidneri par rektori. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

Ar rīkojuma projektu “Par Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas rektora apstiprināšanu” iespējams iepazīties šeit:http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40345276&mode=mk&date=2015-01-27