Publicēts 28 aprīlis 2016

augstaka izglitiba inovacijas 900x70028. un 29. aprīlī, Parīzē, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) galvenajā mītnē, notiek simpozijs par tehnoloģiju inovācijām, iekļaujošu izaugsmi un nākotnes perspektīvām. Simpozijs pulcējis kopā vadošos ekspertus un politikas veidotājus no daudzām pasaules valstīm, un Latviju tajā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Kāds ir jauno tehnoloģiju kā izaugsmes dzinējspēka potenciāls? Kādi faktori ir svarīgi, lai konkurētu jaunās pasaules ekonomikā? Kā tehnoloģijas ietekmē politiku? Kā atbalstīt sekmīgu tehnoloģiju attīstību, lai tās kalpotu iekļaujošai izaugsmei? Par šiem un daudzi citiem jautājumiem diskutē simpozija dalībnieki, kuru vidū ir tādas pasaules līmeņa zinātnes autoritātes kā Harvarda universitātes profesors Dr. Philippe Aghion, Pasaules Bankas galvenais ekonomists Dr. William Maloney, OECD Zinātnes, tehnoloģiju un ražošanas direktorāta vadītājs Dominique Guellec, Oxfordas Universitātes profesors Dr. Carl Frey un citi.

“Tehnoloģiju izraisītās pārmaiņas mēs jūtam daudzās nozarēs, un ik uz soļa nākas saskarties ar izaicinājumiem. Tāpēc jautājums par to, kā veicināt jauna veida inovācijas un produktīvu uzņēmējdarbību, nevis labuma meklēšanu ir svarīgs, lai liktu tehnoloģijām kļūt par iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes vizrzītājspēku,“ uzsver A.Kiopa. Tikpat svarīga ir valsts spēja veidot tādu cilvēkkapitālu, kas spēj gan veidot darba tirgu, gan pielāgoties darba tirgus izmaiņām. Viņa diskusiju foruma dalībniekus informēs par mūsu valstī notiekošajām strukurālajām reformām zinātnē un augstākajā izglītībā, kā arī tām atziņām ko šajā darbā esam guvuši”.

Plašāka informācija, simpozija darba kārtība un dalībnieku saraksts: https://www.innovationpolicyplatform.org/inclusive/symposium-technology-innovation-and-inclusive-growth-future-perspectives
Simpozija dalībnieku, tostarp IZM valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores A.Kiopas blogi: https://www.innovationpolicyplatform.org/innovation-inclusive-growth-oecd-project/symposiums-blogs

Foruma diskusijām iespējams sekot tiešsaistē: https://app.wisembly.com/sympo