Publicēts 27 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile turpmāk vadīs Jaunatnes konsultatīvo padomi, nodrošinot intensīvu un regulāru padomes darbu. “Jaunatnes politikai jāpievērš īpaša uzmanība, jo tas, vai pratīsim veicināt jauniešu uzņēmību, iesaisti sabiedriskos un politiskos procesos, spēju iekļauties darba tirgū un atrast savu aicinājumu, noteiks, cik veiksmīgi viņi būs savās turpmākajās dzīvēs. Tas tiešā mērā ietekmē valsts attīstību un labklājību ilgtermiņā,”  uzsver M. Seile.

Valdība otrdien, 27.janvārī, apstiprināja grozījumus Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumā, nosakot izglītības un zinātnes ministru par padomes vadītāju. Izglītības un zinātnes ministrija ir koordinējošā institūcija jaunatnes politikas jomā, un ministre ir gatava vadīt Jaunatnes konsultatīvās padomes darbību. Pirmā Mārītes Seiles vadītā padomes sēde plānota 12.februārī.

Ministre uzsver, ka jaunatnes jomai ir izteikts starpnozaru raksturs, tāpēc Jaunatnes konsultatīvo padomi redz kā lielisku platformu, kurā plaši pārstāvētā partneru lokā risināt jauniešiem svarīgus jautājumus. Padomē darbojas valsts pārvaldes, pašvaldību un divpadsmit jaunatnes organizāciju pārstāvji.

2015. gadā kā būtiskākās Jaunatnes konsultatīvās padomes prioritātes būs Jauniešu garantijas un ar tām saistīto programmu pārraudzība, kas palīdz jauniešiem atgriezties izglītībā vai iekļauties darba tirgū. Tāpat padomē plānots diskutēt par jauniešu organizāciju stiprināšanu un jauniešu iesaisti tajās, kā arī svarīgs būs darbs pie jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam pieņemšanas, kas iezīmēs vienotu iesaistīto partneru vīziju par to, kādus vēlamies redzēt savus jauniešus un kā varam veicināt viņu potenciāla attīstību un iekļaušanu sabiedriskajos procesos.

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums”” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40346639&mode=mk&date=2015-01-27