Publicēts 23 maijs 2016

Ceturtdien, 2. jūnijā notiks konference “ESS Partneru dienas Latvijā”, ko rīko Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar Eiropas Atomskaldīšanas centru (ESS). Konferences mērķis ir iepazīstināt Latvijas zinātnes sabiedrību un industrijas pārstāvjus ar ESS projekta attīstības un būvniecības gaitu, kā arī apzināt potenciālās sadarbības formas un iespējas Latvijai iesaistīties ESS projekta attīstībā. Pietiekties konferencei iespējams elektroniski tīmekļa vietnē https://indico.esss.lu.se/event/543/.

ESS pētniecības infrastruktūra tiek veidota kā pasaulē spēcīgākais neitronu plūsmas avots, kas rodas, iestarojot augstas enerģijas protonus šķidra metāla mērķī. Neitronu starojums dod iespēju testēt dažādu materiālu kvalitāti un izturību tā struktūras deformācijas laikā, telpā un temperatūrā, līdz ar to neitronu starojumam ir nozīme materiālzinātnēs, nanotehnoloģijās un biotehnoloģijā. Neitronu starojumam ir plašs pielietojums medicīnā un farmācijā – to var izmantot jaunu zāļu un diagnostikas metožu izstrādē, tāpat ar neitronu kūļiem iespējams analizēt vielu, tai skaitā sarežģītu bioloģisko polimēru, struktūras.
ESS pamatinfrastruktūra tiek veidota Lundā (Zviedrija) ar saistītu datu vadības un analīzes centru Kopenhagenā (Dānija). Pētniecības infrastruktūrā kopumā tiks izveidoti 22 pētniecības instrumenti. Šo instrumentu komplekss nodrošinās 10 līdz 100 reižu lielāku veiktspēju pār esošajām neitronu pētniecības infrastruktūrām, ļaujot pētīt paraugus reālos apstākļos.

ESS oficiāli kļuva par Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (ERIC) 2015.gada 1. oktobrī. ESS ERIC dibinātāji ir Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Norvēģija, Polija, Zviedrija un Šveice, bet novērotāju statusā piedalās Beļģija, Nīderlande, Spānija un Apvienotā Karaliste.

Konferencē plānotas abpusējas ESS un Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvju prezentācijas par ESS projekta attīstību un dalībvalstu iespējām iesaistīties projektā, kā arī Latvijas zinātnisko institūciju darbību neitronu pētniecības jomā. Pēc prezentācijām tiks atvēlēts laiks diskusijai ar ESS pārstāvjiem.

Konferencē aicinām piedalīties Latvijas zinātnisko institūciju, kuri ir iesaistīti neitronu pētniecības jomā, kā arī industrijas pārstāvjus, kas varētu nodrošināt potenciālo ieguldījumu atsevišķu ESS projekta daļu, tajā skaitā neitronu paātrinātāja, neitronu izkliedes sistēmu un integrēto kontroles sistēmu, attīstībā.
Lūdzam reģistrēt Jūsu institūcijas pārstāvju dalību konferencē līdz š.g. 31. maijam tīmekļa vietnē: https://indico.esss.lu.se/event/543/.