Publicēts 12 maijs 2016

Jau trešo gadu pēc kārtas Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā pedagogiem bez maksas apgūt B programmu kursus, kuros iespējams pilnveidot profesionālo kompetenci un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, iegūstot tiesības mācīt vēl kādu citu mācību priekšmetu vai veikt pedagoģisko darbību. Kopumā B programmas kursu īstenošanai 2016.gadā piešķirti vairāk nekā 340 000 eiro valsts budžeta finansējuma.

Iepirkuma rezultātā tiesības īstenot B programmas kursus par valsts budžeta līdzekļiem ieguvušas sešas augstskolas - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola un Daugavpils Universitāte.

Pedagogiem būs iespēja apgūt B programmas dažādos kursos - Tehnoloģijas un zinātņu pamati; Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika; Cilvēks un sabiedrība; Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika; Pedagoģija; Pedagogs karjeras konsultants; Mācību priekšmeta “Mājturība un tehnoloģijas” saturs un didaktika; Mācību priekšmeta “Vizuālā māksla” saturs un didaktika”; Vispārējās pamatizglītības valodu jomas (angļu vai vācu vai krievu) valodas skolotājs; Mācību priekšmeta “Mūzika” saturs un didaktika; Speciālās izglītības saturs un didaktika; Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” saturs un didaktika. Plašāka informācija pieejama IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide

2014. un 2015.gadā B programmas kursus kopumā apguva 3251 pedagogs. Plānots, ka šogad kursos iesaistīsies ap 1200 pedagogu.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Saskaņā ar noteikumiem, profesionālās kompetences pilnveides B programmas pedagogam dod tiesības mācīt citus mācību priekšmetus vai strādāt citā izglītības pakāpē, veikt pedagoģisko darbību, ja personai nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas, savukārt mācību priekšmetu skolotājs, apgūstot programmu, iegūst tiesības strādāt speciālās izglītības iestādē.