Publicēts 13 maijs 2016

Sadurskis Tukums13. maijā darba vizītē Tukuma novadā viesojās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Tukuma novada Domē ministrs tikās ar priekšsēdētāju Ēriku Lukmanu, Izglītības pārvaldes vadītāju Normundu Reču un pašvaldības deputātiem. Sarunas laikā Ē.Lukmans ministru informēja, ka pašvaldība pēdējos četros gados ir ieguldījusi 1,5 miljoni euro trīs jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu ēku būvniecībā, un to uzturēšanai (t. sk. pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) katru gadu izlieto vēl 900 000 euro. Ir prieks, ka novadā demogrāfija pēdējos gados pieaug par apmēram 100 bērniem gadā. Tādēļ, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma, nepieciešams risināt jautājumu par piebūves celtniecību pie Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”. Pašvaldības vadītāji ierosināja pirmsskolas pedagogu, kuri strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecuma, algas pakāpeniski finansēt no valsts budžeta (piemēram, no 2017.gada 1.septembra uzsākt finansēt četrgadīgo bērnu pedagogu darba samaksu, no 2018.gada 1.septembra – trīsgadīgo bērnu pedagogu darba samaksu utt.). Ē.Lukmans informēja ministru, ka Tukuma pilsētā joprojām nav apmierinoša izglītības iestāžu sporta infrastruktūra. Lai ieviestu trešo sporta stundu un uzlabotu sporta bāzes, nepieciešams valsts atbalsts Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvniecībai un sporta laukumu rekonstrukcijai pie Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma 3.pamatskolas.

K.Šadurskis izteica gandarījumu par paveikto izglītības jomā Tukuma novadā: „Šodien tikšanās laikā ar Tukuma novada domes priekšsēdētāju Ēriku Lukmanu un pašvaldības vadību guvu apstiprinājumu, ka novadā ir pieņemti un īstenoti tālredzīgi lēmumi par skolu tīklu. Vērtējot pedagogu darba samaksas reformā iekļauto kritēriju ietekmi uz skolu tīklu, uzskatu, ka Tukuma novadam ir laba perspektīva attīstīt visu esošo skolu tīklu. Turpmākā novada skolu tīkla attīstību noteiks arī demogrāfiskās izaugsmes prognozes. Jau tagad Tukuma novads, salīdzinot ar daudzām citām Latvijas pašvaldībām, ir izveidojis tādu skolu tīklu, kas ir tuvu optimālai skolēnu/skolotāju proporcijai.” Ministrs informēja novada vadību par jauno pedagogu algu darba samaksas modeli un uzsvēra, ka jaunais modelis nav vienreizējs algas pielikums, bet ir ilgtermiņa risinājums. Tas iekļauj vairākas reformas, kas vērstas uz to, lai pārskatāmā nākotnē būtu arvien kvalitatīvāka mācību vide skolēniem, faktiskajai realitātei atbilstošs skolu tīkls, efektīva un pārskatāma naudas plūsma. Modeļa ieviešana perspektīvā vērsta uz to, lai nodrošinātu pedagogiem pastāvīgu algu kāpumu. Tajā ir ietverts arī mehānisms, kas ļauj nopelnīt vairāk par papildus darbu un izcilību.

Pēc sarunas ar pašvaldības vadību ministrs atbildēja uz laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnālistes Agitas Puķītes jautājumiem, parakstījās pašvaldības Goda viesu grāmatā, devās uz Tukuma 3.pamatskolu, bērnudārzu „Pasaciņa” un Tukuma 2.vidusskolu – uz tām izglītības iestādēm, pie kurām pašvaldība plāno būvniecības ieceres. Vizītes noslēgumā ministrs un novada domes vadība tikās ar Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītājiem Tukuma 2.vidusskolā.