Publicēts 13 maijs 2016

Aicinām vispŗējās, profesionālās un augstākās izglītības mācību iestādes, kā arī uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes un publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kas īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2016”. Projektus konkursam var iesniegt līdz š.g. 20. jūnijam Ekonomikas ministrijā. Žūrijas galvenā balva tiks piešķirta visradošākās un iedvesmojošākās uzņēmējdarbības veicināšanas idejas autoriem katrā nominācijā.

Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Pērn dalībai Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015” Ekonomikas ministrija pieteica nodibinājuma TechHub Riga, atzinīgi novērtējot tā sasniegtos rezultātus iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicināšanā. Konkursā kopumā tika iesniegti 57 projekti no ES valstīm, Īslandes, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas. TechHub Riga projekts saņēma Eiropas Žūrijas atzinību balvu kategorijā Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai.

Šogad uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var iesniegt konkursa sešās kategorijās:

Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.

  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā iniciatīva, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “domā par mazajiem vispirms”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek novērtētas iniciatīvas, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.

Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Konkursam ir divas atlases kārtas — vispirms nacionāla līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija; pēc tam - Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus.

Nacionāla līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 20. jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai. Papildu informācija par konkursu un pieteikumu anketa publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Nacionālajā līmenī pieteikto projektu vērtēšana notiks žūrijas komisijas ietvaros, kuras pamatsastāvu veido Tautsaimniecības konsultatīvās padomes Mikro un mazo uzņēmumu komisijas locekļi, kas pārstāv gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas. Projektu vērtēšana nacionālajā atlasē notiks saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem atlases un atbilstības kritērijiem. Nacionālā līmeņa divi uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 1. jūlijā un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam.

Eiropas līmeņa atlase notiks līdz š.g. septembrim, kuras ietvaros visu ES dalībvalstu pieteikumus izvērtēs augsta līmeņa žūrija, kuras sastāvā būs akadēmisko aprindu, uzņēmumu un to pārstāvošo organizāciju, Eiropas Komisijas un prezidējošās valsts augsta līmeņa pārstāvji. Tāpat Eiropas Komisija aicinās attiecīgā gada žūrijas galvenās balvas ieguvēju piedalīties nākošā gada konkursa žūrijas darbā. Visi dalībnieki, ko attiecīgā valsts izvirzījusi Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursam, tiks aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā 2016.gada novembrī Slovākijā.

 

Pieteikuma forma (.doc) un (.pdf)


Konkursa nacionālais kontaktpunkts Latvijā, kurā jāiesniedz pieteikums dalībai konkursā:
Ilze Lore
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija
Tālr.: 67013099
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informāciju sagatavoja:

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
T.: 67013193