Publicēts 20 maijs 2016

Informējot sociālos partnerus, iesaistītās institūcijas un sabiedrību par OECD Ziņojumu par izglītību Latvijā rezultātiem, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar OECD rīko semināru „Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) seminārs par ieteikumiem Latvijas izglītības sistēmas attīstībai”. 

Seminārs notiks 2016. gada 20. maijā no plkst. 10.00 līdz 14.10 viesnīcā „Monika Centrum Hotels” Elizabetes ielā 21, Rīgā. Seminārā tiks apspriesti OECD izpētes rezultāti, īpaši izskatot jautājumus par Latvijas pirmsskolas izglītību un bērnu aprūpi, pamatizglītību un vidējo izglītību, tai skaitā arī par profesionālo izglītību.

Pasākuma pirmajā daļā OECD pārstāvji prezentēs Ziņojumu un rekomendācijas Latvijai, bet IZM sniegs pārskatu par īstenotajām un plānotajām reformām. Semināra otrajā daļā OECD eksperti, ministriju un pašvaldību pārstāvji diskutēs par nacionālā līmenī aktuālajiem jautājumiem izglītības kvalitātes uzraudzības sistēmas attīstībai pirmsskolas izglītībā un bērnu aprūpē.

Seminārā uzstāsies OECD Izglītības un prasmju direktorāta Politikas ieteikumu un īstenošanas nodaļas vadītājs Ričards Jelands (Richard Yelland), nodaļas analītiķis Marko Kols (Marco Kools) un Agrīnās bērnības un skolu nodaļas politikas analītiķe Klēra Šebridža (Claire Shewbridge), savukārt IZM pārstāvēs valsts sekretāre Līga Lejiņa, valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule un valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.