Publicēts 18 maijs 2016

L’Oréal Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” raisa interesi par zinātnē notiekošo, sasniegumiem un zinātnes attīstību, L΄Oréal Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” pasniegšanas ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā uzsvēra izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Šogad stipendiju ieguva trīs talantīgas zinātnieces - inženierzinātņu doktore materiālzinātnēs Kristīne Šalma-Ancāne, inženierzinātņu maģistre ķīmijas tehnoloģijā Jevgeņija Lugiņina un dabaszinātņu maģistre bioloģijā Ilze Dimanta.

Veiksmīgā L’Oréal Baltic, Latvijas Zinātņu akadēmijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbība ir ļoti nozīmīga un radījusi interesi par zinātnē notiekošo un tās sasniegumiem un zinātnes attīstībai. „Piešķirot šīs stipendijas tiek gan novērtēts jau paveiktais, gan arī tiek vērsts skats uz nākotni, atbalstot perspektīvas, jaunas idejas un atklājumus, kuru rezultāti gaidāmi tuvākajā laikā un, kas izraisīs plašāku rezonansi tālākai pētniecībai,” saka Šadurskis.
Arī augstais stipendijas pieteikumu skaits apliecina, cik daudzveidīgs ir zinātnieču potenciāls dzīvības un materiālzinātņu nozarēs - medicīnā, farmakoloģijā un bioloģijā, ekoloģijā, veterinārijā, lauksaimniecības un meža zinātnēs, fizikā, ķīmijā un jaunu materiālu izstrādē. Savukārt sabiedrība var uzzināt par aizrautīgām, talantīgām zinātniecēm, kas ar savu piemēru dod ierosmi jaunajai paaudzei arī savu dzīvi saistīt ar zinātni.
Ministrs izteica pateicību sadarbības partneriem L’Oréal Baltic, Latvijas Zinātņu akadēmijai un stipendijas Žūrijas komisijai par ilggadīgo un veiksmīgo sadarbību. Šadurskis zinātniecēm novēlēja meklēt jaunus apvāršņus atklājumiem, un rast atbildes jautājumiem, uz kuriem neviens vēl īsti nezina atbildes!
Rīgas Tehniskās Universitātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece Kristīne Šalma-Ancāne meklē risinājumu globālai saslimšanai – osteoporozei. Tā ir hroniska kaulu slimība, kura skar vismaz 200 miljonus cilvēku visā pasaulē. Zinātnieces pētījums ir vērsts uz tādu kaulu implantmateriālu izstrādi, kas veicinātu osteoporotisku kaulu lūzumu dzīšanu un reģenerācijas procesu, vienlaicīgi nodrošinot terapeitisku vai ārstniecisku efektu uz osteoporozes skartajiem kaulaudiem.

Rīgas Tehniskās Universitātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniecei Jevgeņija Lugiņina L’Oréal Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” ir piešķirta pētījumam „Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra oksīdā”. Zinātniskā pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunas dažādu organisko savienojumu sintēzes metodes, kurās par šķīdinātāju izmanto šķidru sēra dioksīdu. Zinātniskā darba pamatā ir tādu reakciju meklējumi un to parametru optimizācija, kuru norisi veicinātu sēra dioksīda kā šķīdinātāja izmantošana, sasniedzot augstākus iznākumus un lielāku selektivitāti. Izstrādātās sintēžu metodes var tikt sekmīgi pielietotas tālāk farmācijā dažādu zāļvielu iegūšanai.
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniskajai asistentei Ilzei Dimantai ir dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā. Ilzei stipendija ir piešķirta pētījumam „Hidrīdus veidojošu materiālu izmantošana mikroorganismu saražotā ūdeņraža savākšanai un jauna tipa bioreaktora dizains”. Mikroorganismi ražo vērtīgo enerģijas nesēju – ūdeņraža gāzi, pārstrādājot dažādus rūpniecisko procesu blakusproduktus. Jauns pielietojums mikroorganismu saražotā ūdeņraža uzkrāšanai ir gāzi absorbējoši metāla sakausējumi.
Jau 18 gadus visā pasaulē un 12 gadus Latvijā programma “Sievietēm zinātnē”, kas Latvijā tiek organizēta ar UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) atbalstu, iedrošina, iedvesmo un apbalvo sievietes – zinātnieces. Programmas gaitā pasaulē atzinību guvušas vairāk nekā 2500 pētnieces no 112 valstīm, kuras guvušas atzinību par īpašiem atklājumiem un tikušas atbalstītas nozīmīgos savas karjeras brīžos. Latvijā kopš programmas dibināšanas 2005. gadā ir apbalvotas 36 izcilas zinātnieces.

Kopš programmas “Sievietēm zinātnē” dibināšanas, tā tiek īstenota, lai nodrošinātu sieviešu līdzvērtīgu pārstāvniecību visos zinātnes līmeņos, tomēr pašreizējā situācija liecina, ka vēl ir daudz jādara, lai saglabātu dzimumu līdztiesību zinātnē. To uzskatāmi pierāda dati, ka sievietes ir tikai 30% no visiem pasaules pētniekiem*.

L’Oréal Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” ceremonijas laikā L’Oréal Baltic direktors Johans Bergs iepazīstināja ar L’Oréal un UNESCO kopīgo apņemšanos visā pasaulē - manifestu par sieviešu lomas veicināšanu zinātnē. “Sievietēm zinātnē” manifests ir objektīvu viedokļu kampaņa, kuras mērķis ir mudināt zinātnieku sabiedrību, iestādes un sabiedrību kopumā veicināt pārmaiņas zinātnē, arvien mērķtiecīgāk iesaistot sievietes zinātnē.

Manifestu LZA parakstīja programmas “Sievietēm zinātnē” goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga, L’Oréal Baltic ģenerāldirektors Johans Bergs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, žūrijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, kā arī 2016. gada stipendijas “Sievietēm Zinātnē” ieguvējas. Manifestu parakstīja arī iepriekšējo gadu laureātes un vairāki pasākuma viesi, lai tādējādi tiktu nodrošināts sabiedrības atbalsts, tiktu piesaistīta uzmanība, lai ikviens iesaistītais varētu palīdzēt nodrošināt dzimumu vienlīdzību zinātnē.