Publicēts 25 maijs 2016

Īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāti, līdz 2023. gadam plānots modernizēt vairāk nekā 110 vispārējās izglītības iestādes. Valdība šodien apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu par vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu, un šī mērķa īstenošanai pašvaldībām turpmāko gadu laikā būs pieejami gandrīz 168 miljoni eiro. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi - 143 milj. eiro, bet nacionālais publiskais finansējums - 25 milj. eiro apmērā.

Izglītības un zinātnes ministrija, izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, šobrīd izstrādā jaunu, kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, kura ieviešanā būtiska loma būs arī izglītības infrastruktūras attīstībai. “Mūsdienu dinamiskā un mainīgā pasaule, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība ietekmē arī izglītību, un tai jāmainās līdzi laikam. Tāpēc IZM mērķtiecīgi plāno Eiropas struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu, sakārtojot izglītības sistēmu kopumā,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Ieguldot līdzekļus skolu modernizācijā, plānots izveidot ergonomisku mācību vidi, ieviest informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, kā arī iegādāties aprīkojumu. Plānots iekārtot arī jaunus dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetus pamatizglītības programmas īstenošanai. Valsts un pašvaldību izglītības iestādēm būs iespēja arī pilnveidot sporta infrastruktūras objektus, kā arī sakārtot dienesta viesnīcas.

Projekts noritēs četrās atlases kārtās un projektu iesniedzēji būs pašvaldības. Pirmajā kārtā plānots modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, savukārt otrajā kārtā projektus varēs iesniegt reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības. Trešajā un ceturtajā atlases kārtā tiks modernizētas vispārējās izglītības iestādes ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" var iepazīties mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379112&mode=mk&date=2016-05-24