Publicēts 03 februāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina jaunatnes organizācijas un pašvaldības piedalīties projektu konkursā un iegūt finansējumu dažādām aktivitātēm jauniešu iniciatīvas un līdzdalības sabiedriskajā dzīvē veicināšanai, personības attīstībai, kā arī zināšanu un prasmju apguvei. Projektu pieteikumus konkursā ir iespējams iesniegt līdz šā gada 27.februārim.

“Partneru atbalsts ir ļoti būtisks, veicinot mūsu jauniešu uzņēmību, sabiedrisko aktivitāti un viņu kā personību pilnveidošanos. Atbalstot jauniešu iniciatīvas un piedāvājot dažādas neformālās izglītības iespējas, mēs varam stiprināt jauniešos pārliecību par saviem spēkiem un vēlmi drosmīgāk īstenot savas ieceres,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Projektu konkursā pašvaldības var iesniegt pieteikumus atbalstam jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, lai īstenotu neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu. Pašvaldību projektiem kopējais pieejamais valsts budžeta finansējums ir 140 000 eiro. Plašāka informācija un konkursa nolikums pieejams šeit: http://bit.ly/1BT8mf2

Savukārt jaunatnes organizācijas var pieteikt projektus atbalstam jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Kopējais pieejamais valsts budžeta finansējums ir 56 915 eiro, kas ir paredzēts līdz vienpadsmit jaunatnes organizāciju projektu atbalstam, ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajā dzīvē, stiprināt jauniešu uzņēmību, veselīgu dzīves veidu  un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšanu, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību. Konkursa nolikums un cita noderīga informācija pieejama šeit: http://bit.ly/16k7QMD

Projektus īstenos Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno IZM un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.