Publicēts 30 maijs 2016


Ar kārtīgi padarīta darba sajūtu un pozitīvām emocijām, sagaidot vasaras brīvlaiku, šodien Latvijas vispārizglītojošajās skolās noslēdzas 2015./2016.mācību gads. Izglītības un zinātnes ministrija novēl visiem skolēniem un pedagogiem saulainu un pozitīvām emocijām bagātu vasaru, uzkrājot spēkus jaunajam darba cēlienam!

Darba cēliens gan vēl turpinās devītklasniekiem un tiem gandrīz 16 000 jauniešu, kuri šogad absolvēs vidusskolu. Šonedēļ pēdējos vidusskolas pārbaudījumus gaida tie, kuri izvēlējušies kārtot valsts eksāmenu fizikā, ķīmijā un ekonomikā, tāpēc jānovēl jauniešiem veiksme un izdošanās. Jau 30.jūnijā vidusskolu absolventi saņems centralizēto eksāmenu sertifikātus, kas ir apliecinājums viņu varēšanai un zināšanām, un apliecinājums tam, ka Latvijā dzīvo gudri un talantīgi jaunieši. „Lai ikvienam no jums izdodas atrast savu īsto ceļu dzīvē, savu īsto augstskolu un profesiju, kas sniegs gandarījumu un nodrošinās labklājību šeit, mūsu Latvijā,” novēl izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Arī 9.klašu absolventiem šis ir pārdomu un izšķiršanās laiks – ir rūpīgi jāapsver, kuru izglītības ceļu izvēlēties. „Latvijas profesionālā izglītība ar katru gadu kļūst modernāka, konkurētspējīgāka un jauniešiem pievilcīgāka izglītības iespēju izvēle,” uzsver ministrs. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumiem un darba devēju iesaistei, profesionālās izglītības iestādēs iegūtā izglītība un profesija sniedz labas iespējas darba tirgū, kā arī turpināt padziļināt zināšanas, izvēloties studijas augstskolā.

Trīs mēneši brīvības – tas skan tik iedvesmojoši, tik daudzsološi, ka gandrīz vai elpa aizraujas. Skolēni, izbaudiet vasaru, vienlaikus plānojot savas aktivitātes jēgpilni, lietderīgi un droši! Prieks par tiem 15 gadu vecumu sasniegušajiem jauniešiem, kuri vēlējās iesaistīties un izturējuši atlasi Nodarbinātības Valsts aģentūras organizētajos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumos. „Tā ir lieliska iespēja gūt pirmās darba iemaņas, pārbaudīt, cik atbildīgs, centīgs un uzticams esi, kā arī, protams, plānot pirkumus vai izklaides pasākumus par paša nopelnītu naudu”, pauž Šadurskis. Taču arī tiem bērniem un jauniešiem, kuriem vasarā nebūs iespēju strādāt vai piedalīties nometnēs, ir daudz lielisku veidu, kā brīvlaiku padarīt interesantu un saturīgu. Esiet aktīvi, sportojiet, noteikti izlasiet kādu labu grāmatu, pavadiet laiku kopā ar draugiem aktivitātēs, kas pašiem sniedz gandarījumu!

Īpašus pateicības vārdus jāvelta skolotājiem – cilvēkiem, kuri ik dienu, ik stundu visa mācību gada garumā ne tikai māca mūsu bērnus, bet ir viņu atbalsts, iedvesmotājs un virzītājspēks aizvien jaunu mērķu sasniegšanā.

„Lai visās skolās jauks izlaidumu laiks! Lai paveiktais ikvienam no mums sniedz gandarījumu un priekšā vienmēr kāds mērķis, pēc kura tiekties,” mācību gada noslēgumā novēl Šadurskis!