Publicēts 05 februāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir uzsākusi Baltic Bonus programmas īstenošanu. Tās mērķis ir sekmēt Baltijas valstu zinātnisko institūciju sekmīgu piedalīšanos Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu konkursos. Programmu saskaņā ar 2014.gada 19.novembra deleģējuma līgumu administrē Latvijas Zinātņu akadēmija.

Programma paredz finansiāli atbalstīt tās zinātnieku grupas, kuras kā koordinatori vai kā partneri ir iesaistītas projektu konkursā iesniegtajos projektos, kas sasnieguši pozitīvam vērtējumam noteikto nepieciešamo slieksni.

Lai sekmētu Baltijas valstu zinātnieku sadarbību un tādējādi palielinātu iespējas iesaistīties no ietvarprogrammas finansētajos projektos, papildu atbalsts tiek piešķirts tām zinātnieku grupām, kas paredz sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem. Jau iepriekš ziņots, ka par šādas programmas īstenošanu, ieguldot tajā apmēram 100 000 eiro, 2014.gadā vienojās trīs Baltijas valstu valdības.

Pirmajā Baltic Bonus programmas rīcības komisijas sēdē 2014.gada 23.decembrī tika izskatīti 11 projektu pieteikumi un piešķirts finansējumu šādām zinātniskajām institūcijām: Rīgas Tehniskajai universitātei trīs tās pieteiktajiem projektiem - 10 000 eiro, trīs Latvijas Universitātes projektiem - 6 000 eiro,  vienam  Elektroniskas un Datorzinātņu institūta pieteiktajam projektam - 5 500 eiro un vienam Rīgas Stradiņa universitātes projektam - 750 eiro.

Lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu, atbalsta pieteicējam līdz katra mēneša 15. datumam jāiesniedz Latvijas Zinātņu akadēmijā programmas nolikumā noteiktos dokumentus. Sīkāka informācija: www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2381&Itemid=43