Publicēts 02 jūnijs 2016

145563Lai iepazītos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija" īstenošanas rezultātiem, šonedēļ Ogres tehnikumu apmeklēja Eiropas Komisijas delegācija.

Tehnikumā viesojās Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta Mobilitātes direktorāta direktors Žordi Kurells Gotors (Jordi Curell Gotor) un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta politikas speciāliste Linda Adamaite.

"Vizītes mērķis ir profesionālās izglītības attīstība Latvijā, un kā šī izglītība tiek sabalansēta ar darba tirgus prasībām. Ar paveikto, protams, var iepazīties ar iesniegto atskaišu un dokumentu starpniecību, bet Eiropas Komisija dod priekšroku redzētajam klātienē, runāt ar pedagogiem, audzēkņiem, darba devējiem. Vizītes laikā Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir iespēja iepazīties ar rekonstruēto Ogres tehnikumu un tā pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā, kā arī apmeklēt SIA "HansaMatrix" - vienu no labākajiem uzņēmumiem Latvijā darba vidē balstītu mācību īstenošanā," norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta Departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta.

"Mūsu vizītes mērķis ir iepazīties ar ES struktūrfondu finansētajiem projektiem Latvijā. Ogres tehnikums ir viens no piemēriem, kur mēs to varam redzēt. Pirmais iespaids par Ogres tehnikumu ir ļoti pozitīvs. Gandarī Ogres tehnikuma sasniegumi darba vidē balstītu mācību jomā, veiksmīgi izveidotā sadarbība starp mācību iestādi, audzēkņiem un darba devējiem. Iepazīstoties ar rekonstruēto Ogres tehnikumu, top skaidrs, kāpēc mācību iestādes direktore, skolotāji un audzēkņi strādā ar tik lielu pašatdevi. Rekonstruētā tehnikuma ēka ir vienkārši fantastiska. Eiropas struktūrfondu līdzekļi nav iztērēti veltīgi," saka Žordi Kurells Gotors.
Plašāku informāciju lasiet Ogres novada portālā: http://www.ogrenet.lv/OVT/35744/