Publicēts 21 jūnijs 2016


Turpmāk pašvaldībām vairs nevajadzēs tērēt laiku un resursus, lai Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) iesniegtu dokumentus norīkojuma saņemšanai bērna ievietošanai sociālās korekcijas izglītības iestādē. Pildot tiesas lēmumu, pašvaldības būs tiesīgas pašas ievietot bērnu izglītības iestādē. To paredz IZM sagatavotais noteikumu projekts, kas šodien, 2016.gada 21.jūnijā, apstiprināts valdībā.

Saskaņā ar tiesas lēmumu, bērnam var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli un ievietot sociālās korekcijas izglītības iestādē, lai viņš apgūtu sociālās korekcijas izglītības programmu. Tā kā Latvijā darbojas tikai viena IZM padotībā esoša sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”, vairs nav nepieciešamības saņemt IZM norīkojumu bērna ievietošanai konkrētā sociālās korekcijas izglītības iestādē.
Noteikumu projekts vienkāršos nozares regulējošos normatīvos aktus un samazinās administratīvo slogu, tādējādi vienkāršojot arī iestādes personāla un pašvaldību darbu, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību saistīto jautājumu izpildi.

Ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40374970&mode=mk&date=2016-06-21