Publicēts 29 jūnijs 2016

Sanhaja 280616

Šonedēļ, 28. un 29.jūnijā, Latvijā viesojas Šanhajas pašvaldības Zinātnes un tehnoloģiju komisijas pārstāvji tās priekšsēdētāja Ziqi Shou vadībā. Vizītes mērķis ir tuvāk iepazīties ar Latvijas zinātnes un inovāciju sistēmu un attīstību, dalīties pieredzē, kā arī vienoties par iespējamiem turpmākās divpusējās sadarbības virzieniem.

Otrdien Šanhajas delegācija Izglītības un zinātnes ministrijā tikās ar valsts sekretāra vietnieci, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori Agritu Kiopu, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās, kā arī ministrijas pārstāvjiem. Viesi tika iepazīstināti ar Latvijas prioritātēm zinātnes un pētniecības jomā, kā arī būtiskākajiem pētījumiem un sasniegumiem.

Puses uzsvēra, ka būtiska ir abu valstu sadarbība ministriju līmenī, tomēr īpaši atzīmēja kontaktu veidošanu starp pētniecības institūcijām, universitātēm un pašiem pētniekiem un zinātniekiem. Jau šobrīd gan Latvijā un ES, gan arī Šanhajā pastāv programmas un mehānismi, kuri varētu tikt izmantoti turpmākai sadarbībai. Pēdējos gados notiek strauja zinātnes infrastruktūras attīstība, tāpēc īpaši nozīmīga ir savstarpēja starptautiska sadarbība un koordinācija, lai valstu zinātniekiem tiktu nodrošinātas labākās pētniecības iespējas.

Rīgas Tehniskajā universitātē Šanhajas delegācija tikās ar prorektoru zinātnes jomā Tāli Juhnu, apmeklēja Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti. Tikšanās laikā puses uzsvēra, ka nepieciešams sekmēt pētnieku un profesoru apmaiņu, tāpat viesi interesējās par iespējamo kopīgu studiju programmu izveidi un dalību kopīgos projektos, veidojot tiešus kontaktus starp abu valstu pētniekiem un zinātniekiem. RTU jau šobrīd ir atvērta Šanhajas doktorantu uzņemšanai.

Vizītes laikā Šanhajas delegācija apmeklē arī Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un SIA "Getlini EKO".

Lai stiprinātu abu valstu sadarbību zinātnes jomā, šobrīd ir uzsākts Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līguma projekta par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā saskaņošanas process.

Tā kā Šanhaja vēlas kļūt par inovāciju centru un attīstīt starptautisko sadarbību ar vairākām valstīm un reģioniem, vizītes laikā Eiropā Šanhajas delegācija apmeklēja arī Baltkrieviju un Lietuvu.