Publicēts 16 februāris 2015

Konferencē “Sports un fiziskās aktivitātes cilvēkkapitāla attīstībai”, kurā piedalījās 130 sporta dzīves vadītāji, sporta organizāciju pārstāvji un entuziasti no 29 Eiropas valstīm, tika uzsvērta tautas sporta loma sociālās iekļautības veicināšanā, nevienlīdzības mazināšanā, kā arī nodarbinātības prasmju veidošanā. Konferencē, kas ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumiem, tika rīkoti arī trīs tematiskie semināri – “Sports un sociālā vide”, “Sports dzīves kvalitātes uzlabošanai”, kā arī “Izglītība un mācīšanās caur sportu”.

Mārīte Seile atklāšanas runā uzsvēra bērnu un jauniešu izglītošanas, kā arī pilsētvides veidošanas nozīmi. “ANO aplēses liecina, ka pilsētās dzīvojošo skaits tuvāko 30 gadu laikā dubultosies. Pilsētās dzīvojošiem galvenā fizisko aktivitāšu vide būs pilsēta, tās parki, veloceliņi, brīvi pieejami sporta laukumi. Tāpēc mūsdienu pilsētbūvniecības izaicinājums ir veidot ne vien aktīvu, bet “zaļu” pilsētu. Tādu, kas ir atvērta visām sabiedrības grupām, it īpaši jauniešiem.“

Īvs Lelosteks (Yves Le Lostecque), ieskicējot Eiropas Komisijas darba kalendāru tautas sporta popularizēšanā, atzīmēja iespējas, ko tautas sportam sniedz programma Erasmus+. Šīgada notikumu kalendārā Lelosteks ieskicēja Eiropas Sporta nedēļu, kas paredzēta 2015.gada septembrī. 

Guntis Mačs, tautas sporta asociācijas valdes priekšsēdētājs, atzina, ka mazai tautai vajag sevi apliecināt vairāk, tāpēc Latvija var lepoties ar lieliskiem rezultātiem lielajā sportā, ja tos skata kontekstā ar iekšzemes kopproduktu vai iedzīvotāju skaitu. Tomēr tas nebūtu iespējams bez vecāku, skolotāju, sponsoru un atbalstītāju patstāvīga ikdienas darba. Tautas sporta veidu pārstāvji cer uz valstisku pieeju šīs nozares attīstībā, valsts budžetā paredzot noteiktu daļu, ko varētu novirzīt tieši tautas sportisko aktivitāšu veicināšanai.

Semināru ietvaros dalībnieki diskutēja gan par ielu sporta attīstību un tā lomu personības un prasmju attīstībā, sociālajā integrācijā, gan pilsētvides nozīmi iedzīvotāju fiziskajā labklājībā un fiziskajā sagatavotībā. Tik atzīmēta ģimenes nozīme fizisko aktivitāšu veicināšanā, brīvprātīgo, sabiedriskā sektora, uzņēmēju un pašvaldību nenovērtējamā loma sabiedrības sporta dzīves veidošanā.

Konferencē tika atzīts, ka tautas sports ir veids, kā paaugstināt sociālo iekļaušanu, mazināt nevienlīdzību un veidot prasmes, kas svarīgas nodarbinātībai. Diskusijās akcents likts arī uz bērnu un jauniešu pilnveidošanos arī neformālā ceļā, veicinot interesi par fiziskajām aktivitātēm arī ārpus izglītības iestādēm.

Sporta konference ir tradicionāls prezidentūras pasākums, kam parasti seko ES sporta ģenerāldirektoru sanāksme. Latvijas prezidentūras ietvaros sporta ģenerāldirektoru sanāksme notiks rīt, 17.februārī, un tajā plānots diskutēt par ES sporta konferences rezultātiem, jauno Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) Antidopinga kodu un Eiropas Sporta nedēļu.