Publicēts 07 jūlijs 2016

Jau sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, kas piedāvā iespēju elektroniski pieteikties studijām 11 Latvijas augstskolās. Studēt aicina reklāmas, informācija tiek izvietota sociālajos tīklos un augstskolu mājaslapās. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina visus studēt gribētājus pirms pieteikšanās studijām izvēlētajā augstskolā un studiju virzienā rūpīgi izvērtēt publiski pieejamo informāciju par piedāvātajām studiju iespējām un augstskolas akreditāciju, kā arī īpaši uzmanīgi iepazīties ar studiju līguma saturu pirms tā parakstīšanas, lai saņemtu augstāko izglītību atbilstoši savām vēlmēm un iecerēm.

Informāciju par akreditētajām augstskolām un koledžām, kā arī studiju virzienu akreditāciju var iegūt Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā, kur pieejams gan studiju virzienu reģistrs, gan akreditēto studiju virzienu un programmu saraksts http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas

Dati par augstskolām ir pieejami arī starptautiskajā augstskolu salīdzināšanas rīkā “U-Multirank”, kurā ir iekļautas trīspadsmit Latvijas augstskolas - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku augstskola, Liepājas Universitāte, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola, Biznesa augstskola “Turība”, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Transporta un sakaru institūts. Tas ļauj izvērtēt Latvijas augstskolas globālā mērogā.

“U-Multirank ļauj studentiem izvērtēt un izvēlēties konkrētu studiju programmu, kas vislabāk atbilst viņu interesēm un sniegs vislabāko izglītības pamatu izvēlētajai karjerai. “U-Multirank” ir rīks, kas salīdzina augstskolu un koledžu rezultātus, ietverot informāciju par vairāk nekā 1300 augstākās izglītības iestādēm 90 pasaules valstīs. Reitings ir ērts lietotājiem un sniedz iespēju ikvienam esošajam un topošajam studentam interaktīvā veidā pašam salīdzināt augstskolas pēc konkrētiem kritērijiem. “U-Multirank” ir iekļauti vairāk nekā 30 kritēriji (pētniecība, docēšana, starptautiskā ievirze un citi), kuros augstskolas tiek vērtētas skalā no A (augstākais vērtējums) līdz E (zemākais).

Iesaistīšanās “U-Multirank” līdz šim ir bijusi Latvijas augstskolu brīva izvēle. Lai rosinātu Latvijas augstskolas aizvien vairāk pilnveidot studiju procesu, starptautisko sadarbību, pētniecību, reģionālo iesaisti un citus svarīgus darbības aspektus, šogad IZM līgumos ar augstskolām par budžeta vietu piešķiršanu ir ietverts nosacījums par obligātu iesaistīšanos “U-Multirank”. Tādējādi interesenti varēs salīdzināt Latvijas augstskolas, kurām tiek piešķirtas budžeta vietas, ar citām U-Multirank sistēmā iekļautajām augstākās izglītības iestādēm.


Plašāka informācija par Latvijas augstskolām:

Dati pa Latvijas augstskolu rādītājiem pa atsevišķām nozarēm:
Bioloģija
Ķīmija
Matemātika
Vēsture
Socioloģija
Sociālais darbs un labklājība