Publicēts 17 februāris 2015

Rankas Profesionālā vidusskola šā gada 1.septembrī kļūs par Valmieras tehnikuma mācību īstenošanas vietu Rankā, saglabājot visas profesionālajā vidusskolā īstenotās izglītības programmas. Tādējādi tiks pilnveidots mācību programmu klāsts un materiālais nodrošinājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības iestādes attīstībai.

Saskaņā ar statistikas datiem par audzēkņu skaitu 2014.gada 1.oktobrī profesionālajā vidusskolā mācījās 283 audzēkņi, tostarp 81 audzēknis Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās. Rankas profesionālā vidusskola 2014./2015.mācību gadā īsteno četras profesionālās izglītības programmas – “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi” un “Meža darbi un tehnika”. Profesionālajā vidusskolā var apgūt galdnieka palīga, būvizstrādājumu galdnieka, pavāra palīga un pavāra, viesmīlības pakalpojumu speciālista un motorzāģa vadītāja specialitātes.

Ekonomiski saimniekojot, vidusskola ir spējusi segt uzturēšanas izdevumus un nodrošināt vidusskolas darbību, taču mācību ēka un dienesta viesnīca netiek pilnībā izmantotas, jo ēku platības ir lielas un neatbilst audzēkņu skaitam. Turklāt, ņemot vērā demogrāfisko situāciju valstī, profesionālajai vidusskolai turpmākajos gados varētu samazināties audzēkņu skaits, tādējādi tā kā patstāvīga izglītības iestāde atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Valmieras tehnikums” ar valdības lēmumu tiek noteikts par profesionālās vidusskolas funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēju. Tehnikums turpinās vidusskolas profesionālās izglītības programmu īstenošanu. Savukārt izglītojamie turpinās mācīties un pedagogi strādāt tajā pašā vietā Rankā, kur atradīsies tehnikuma teritoriālā struktūrvienība – izglītības programmu īstenošanas vieta. 

Pievienojot vidusskolu tehnikumam, nākotnē tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu klāsts un atbilstoši uzlabota materiāli tehniskā bāze tehnikuma mācību vietā Rankā. Tāpat tiek saglabāta pieejamība kvalitatīvai izglītībai reģionā un nodrošināta vidusskolas kā tehnikuma mācību vietas attīstība.

Tādējādi tiek arī turpināta Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošana, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūras nodrošinājumu un sekmējot visu veidu resursu efektīvu izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī profesionālās izglītības prestižu.

Ar valdībā otrdien, 17.februārī, apstiprināto Ministru kabineta rīkojuma projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40343409&mode=mk&date=2015-02-17