Publicēts 02 augusts 2016

EriksSpurinsPar ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu jauniešu profesionālās izglītības attīstībā, kā arī par veiksmīgi īstenotiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem Valmieras tehnikuma direktoram Ērikam Spuriņam ar šodienas, 2016. gada 2. augusta, Ministru kabineta rīkojumu piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras izveidošanas, uzlabošanas un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” ietvaros ir modernizēta skolas infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze, un izglītības iestāde ieguvusi vienotu mācību un dienesta viesnīcas kompleksu.

Nozīmīgs solis izglītības iestādes attīstībā ir profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšana, kas bija viens no Ē.Spuriņa izvirzītajiem uzdevumiem. Valmieras tehnikuma kolektīvs ievērojami paplašinājās, kad 2015. gada 1. septembrī tam pievienojās Rankas Profesionālā vidusskola, kas kļuva par Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālo struktūrvienību.

2015. gada 9. decembrī Valmieras tehnikumam tika piešķirta "Erasmus+" profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta. To svinīgā ceremonijā pasniedza Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas "Spārni 2015" ietvaros.

2016. gada jūnijā ar direktora atbalstu tika aizsākta jauna tradīcija – pasākums “Sporta laureāts”, kurā tika godināti labākie šī gada Valmieras tehnikuma jaunie sportisti. Kā atzina AMI sporta kluba vadītāja Irēna Bukovska: “Šis pasākums ir pirmais tāda līmeņa sportistu godināšanas pasākums profesionālajās izglītības iestādēs”.

Valmieras tehnikums jau no 2010./2011. mācību gada ir Junior Achievement Latvija (JAL) dalības skola. Nesen noslēdzies arī JAL konkurss, kurā Valmieras tehnikuma audzēkne nominēta titulam “Gada labākais skolēns ekonomikā 2016”.

Šobrīd direktora vadībā noris intensīvs darbs pie jauna Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta - Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu".