Publicēts 02 augusts 2016

Šaušanas instruktora sertifikātu varēs iegūt fiziska persona, kura sasniegusi vismaz 21 gada vecumu un atbilst noteiktiem kritērijiem – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi", kas šodien, 2.augustā, apstiprināts valdībā.

Noteikumi nosaka šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību, kritērijus, kā arī maksu par instruktoru sertificēšanu. Šaušanas instruktoru sertificēšanas funkciju turpmāk veiks biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) izveidota Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisija, kas lems arī par atkārtotu sertificēšanu, atteikumu sertificēt vai sertifikāta anulēšanu. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no Valsts policijas, IZM, LSFP valdes, biedrības “Latvijas Šaušanas federācija” un pārstāvi no mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru. Līdz šim lēmumu par šaušanas instruktoru sertificēšanu pieņēma LSFP valde.

Sertifikācijas eksāmens, sertifikāta, sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums – sertifikāta izsniegšana pretendentam izmaksās 18 eiro, sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana – 18 eiro, bet sertifikācijas eksāmens – 30 eiro. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

Sertifikāts apliecina šaušanas instruktora atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām un personas tiesības darbam šautuvēs (šaušanas stendos).

Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, ziņas par personām, kuras saņēmušas sertifikātus, LSFP reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā. Šobrīd Latvijā ir sertificēti 430 šaušanas instruktori.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi" var iepazīties MK mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379111&mode=mk&date=2016-08-02