Publicēts 02 augusts 2016

Latvijas Nacionālajā sporta padomē turpmāk darbosies veselības ministre Anda Čakša, nomainot bijušo veselības ministru Gunti Belēviču – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu”. 

Saskaņā ar Sporta likumu, Nacionālā sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī piedalās lēmumu pieņemšanā ar sportu saistītos jautājumos. Padomes nolikumu, padomes sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Ministru kabinets. Latvijas Nacionālās sporta padomi vada ministru prezidents M.Kučinskis, Izglītības un zinātnes ministriju tajā pārstāv izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis un valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors E.Severs. Padomes sastāvā ir arī aizsardzības, finanšu, iekšlietu, labklājības un veselības ministri un sporta organizāciju vadītāji. Plašāka informācija, padomes nolikums, sastāvs un padomes sēžu protokoli pieejami IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/lv/sports/latvijas-nacionala-sporta-padome

IZM sagatavotais rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. marta rīkojumā Nr. 169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"" šodien, 2016. gada 2. augustā, apstiprināts valdībā. Ar to var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393737&mode=mk&date=2016-08-02