Publicēts 18 februāris 2015

Klātesot sporta politikas veidotājiem no 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, vakar ES Sporta ģenerāldirektoru sanāksmē Rīgā šķetināti dopinga apkarošanas jautājumi. Vienlaikus turpināta 16.februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizvadītās konferences tēma – tautas sporta veicināšana, kas ir viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm. Sporta ģenerāldirektoru sanāksme ir tradicionāls, reizi pusgadā rīkots prezidentūras pasākums, kas seko ES Sporta konferencei. Konference par tēmu “Sports un fiziskās aktivitātes cilvēkkapitāla attīstībai”, piesaistot 130 nozares ekspertus, 16.februārī notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

Dopinga jautājumos šis ir īpašs gads, jo spēkā stājies atjaunotais Pasaules antidopinga kodekss. Sanāksmē Rīgā pirmoreiz vētīta dalībvalstu pieredze savas nacionālās likumdošanas saskaņošanā ar šo atjaunoto kodeksu, un secināts, ka daļai ES valstu vēl veicamas izmaiņas, lai likumdošana atbilstu jaunākajām vadlīnijām. Medicīnas nozarei attīstoties, dopings ir problēma, kas prasa nemitīgu uzmanību un arvien jaunu pieeju – gan runājot par pētniecību, gan kontroli un dažādām preventīvos nolūkos īstenotām izglītojošām aktivitātēm. Dalībvalstis atzina nepieciešamību gan pēc plašākas apmaiņas ar datiem, gan pēc ciešākas sadarbības, norādot uz dopingu kā sērgu, ar kuru vienatnē nav iespējams tik galā.

Vienlaikus, antidopinga jautājumi galvenokārt līdz šim skatīti profesionālā sporta griezumā. Ņemot vērā dopinga vielu patēriņa pieaugumu arī brīvā laika sportā, dalībvalstu pārstāvji atzina vajadzību pēc aktīvāka darba šajā virzienā. Aktīvās diskusijas apliecināja dalībvalstu gatavību vērst plašumā aktivitātes pret dopinga izplatību, jo īpaši pret dopinga vielu izplatītājiem.

Sanāksmē tika skatīts arī jautājums par tautas sporta attīstību, izvērtējot ielu sporta kustības pieredzi. Ar to dalībvalstis iepazīstināja Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules Ielu vingrošanas un kalistēnikas federācijas valdes priekšsēdētājs Māris Šlēziņš. Apjaušot sporta lomu sadzīvei un darba tirgum vērtīgu prasmju apguvē, dalībnieki uzteica ielu vingrošanas kā kustības attīstību Latvijā, norādot, ka tas vienlaikus ir instruments, lai sasniegtu mērķa grupas, kuras caur tradicionālākiem sporta veidiem grūti uzrunājamas.