Publicēts 19 februāris 2015

Šodien izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalījās Latvijas Universitātes un Latvijas Organiskās sintēzes institūta kopīgi rīkotajā konferencē „Efektīvas augstākās izglītības veidošanas aktuālie izaicinājumi Latvijā”, lai klātesošajiem paustu savu redzējumu par prioritātēm augstākajā izglītībā un piedalītos ekspertu diskusijā par tādām tēmām kā efektīva augstskolu pārvaldība, investīciju piesaistīšana un augstākās izglītības kvalitātes palielināšana.

Savā uzrunā ministre uzsvēra kvalitātes izšķirošo nozīme augstākajai izglītībai izvirzītā mērķa īstenošanā - tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamo cilvēkresursu pilnvērtīgā attīstīšanā.

M. Seile uzsvēra nepieciešamību veicināt Latvijas augstākas izglītības iekļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā un aktīvāku kopīgu studiju programmu īstenošanu, kas veicinātu studentu mobilitāti un Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju. Tikpat svarīgi ir nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, veicinot studējošo iesaisti aktuālos, nozares vajadzībām orientētos pētījumos, savu pārliecību pauž ministre.

Kvalitatīva augstākā izglītība nav iedomājam bez akadēmiskā un pētniecības darba vienotības, caurskatāmas un konkurētspējīgas mācībspēku atalgojuma politikas, pasniedzēju mobilitātes un pieredzes apmaiņas, ir pārliecināta  Mārīte Seile. Augstskolām jāveicina pasniedzēju iesaistīšanās pētniecības darbā starptautiskajā telpā, kā arī aktīvāk jāpiesaista ārvalstu mācībspēki.

Tāpat M. Seile atzīmēja augstskolu un ministrijas konstruktīvo sadarbību augstākās izglītības trīs pīlāru finansēšanas modeļa izstrādē, kam lielā mērā jānodrošina izmaksu efektivitāte kvalitatīvas augstākās izglītības nodrošināšanā.