Publicēts 19 februāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrijā ceturtdien, 19.februārī, uz pirmo sēdi sanāca darba grupa skolotāja profesijas standarta izstrādei, kas līdz šā gada 1.jūnijam izstrādās skolotāja profesijas standarta projektu.

Pirmajā sēdē darba grupas dalībnieki vienojās par veicamajiem uzdevumiem un darbu laika grafiku. Tāpat tika pārrunāta skolotāja profesijas standarta izstrādes nepieciešamība, principi un izstrādes procedūra.

“Pēdējo reizi skolotāja profesijas standarts tika apstiprināts pirms desmit gadiem, taču, laikam ejot, ir mainījušās ne tikai skolotāja profesijai nepieciešamās kompetences un prasmes. Kopš 2007.gada ir notikušas izmaiņas arī normatīvajos aktos, kas nosaka profesiju standartu izstrādāšanas kārtību un profesijas standarta formātu. Tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā jaunu šīs profesijas standartu,” saka izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, uzsverot šī darba prioritāti. “Tas ir būtiski arī jauno skolotāju sagatavošanai, jo, balstoties uz šo standartu, augstākās izglītības iestādes izstrādā profesionālās studiju programmas, kā arī tās licencē un akreditē.”

Profesijas standartā tiks noteikti profesijai raksturīgie pienākumi un uzdevumi, to veikšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes, profesionālas kompetences, kā arī profesijas vieta nozares kvalifikāciju struktūrā un nodarbinātības apraksts, kas ietvers profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkumu. Jaunais profesijas standarts ietekmēs arī topošo skolotāju sagatavošanu, jo mācību iestādēm, kas gatavo skolotājus, būs jāpārskata studiju programmas.

Darba grupā strādās Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā papildus tiks piesaistīti vēl citi speciālisti un eksperti. Darba grupas vadītāja ir Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere.