Publicēts 26 augusts 2016

Daugavas stad jauno trib vizualiz

Šodien, 26.augustā, starp Kultūras un sporta centru "Daugavas stadions” un pilnsabiedrību LNK INDUSTRIES Partnership parakstīts līgums par stadiona Rietumu tribīņu pārbūvi, inženierkomunikāciju sakārtošanu un teritorijas labiekārtošanu. Saskaņā ar līgumu LNK INDUSTRIES Partnership par EUR 10 697 085,25 izstrādās būvprojektu, īstenos būvdarbus un veiks projekta autoruzraudzību.

Noslēgtais līgums paredz, ka būvdarbi jāpabeidz līdz 2018. gada 15. maijam, proti, pirms Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, palielinot stadiona skatītāju sēdvietu skaitu līdz 10 000. Paredzams, ka būvdarbi stadionā tiks sākti nākamā gada aprīlī, bet līdz tam tiks izstrādāts būvprojekts.

“Šodien parakstītais līgums ir īpaši svarīgs. Pirmkārt, tas paredz izbūvēt ļoti veiksmīgu stadiona tribīņu risinājumu gan kultūras, gan sporta pasākumu vajadzībām. Otrkārt, šis ir pirmais projektēšanas un būvdarbu līgums apjomīgajā Daugavas stadiona atjaunošanas projektā, kam laika gaitā sekos pārējās stadiona teritorijas apbūves projektēšanas un būvniecības darbi, lai līdz 2022. gadam pabeigtu iecerēto kultūras un sporta kvartāla daudzfunkcionālo apbūvi. Mums ir patiess gandarījums, ka jau pēc sešiem – septiņiem gadiem gan svētku dalībnieki, gan sportisti, gan rīdzinieki un grīziņkalnieši varēs ikdienā izbaudīt visdažādākās sporta un atpūtas iespējas patiesi nacionālas nozīmes kultūras un sporta kompleksā,” saka Līga Lejiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre.

Šodien noslēgtais līgums paredz pārbūvēt stadiona tribīni, izbūvējot divas sānu tribīnes, kas organiski ieskaus stadiona centrālo laukumu. Iecerēts, ka jauno tribīņu virs zemes paceltā konstrukcija ļaus cilvēkiem brīvi pārvietoties zem tribīnēm zemes līmenī. Tas būtiski atvieglos kultūras un sporta pasākumu norisi, piemēram, vairāki tūkstoši Dziesmu un Deju svētku dalībnieku varēs ātri gan uziet, gan noiet no centrālā stadiona laukuma. Savukārt virs zemes paceltās tribīnes netraucēs pārredzēt stadionu, kas ir vienlīdz būtiski gan kultūras, gan sporta pasākumiem. Tāpat tribīnēs būs speciāli izbūvētas vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

“Jauno tribīņu projektēšanas un būvniecības sākums ir ļoti nozīmīgs solis stadiona attīstībā, taču jāuzsver, ka Eiropas fondu finansējuma nosacījumi neļauj kavēties ar pārējo iecerēto kultūras un sporta kvartāla objektu būvniecību. Jau šoruden izsludināsim konkursu par visas kvartāla teritorijas attīstības risinājuma izstrādi, kura ietvaros tiks izstrādāts kvartāla apbūves arhitektoniskais un funkcionālais risinājums, kā arī telpiskās attīstības vīzija visiem kvartāla jaunajiem objektiem,” saka Elmārs Martinsons, Kultūras un sporta centra „Daugavas stadions” valdes loceklis.