Publicēts 31 augusts 2016

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi informatīvu materiālu “2016./2017. mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā”, kurā raksturoti ministrijas prioritārie darbības virzieni un jaunajā mācību gadā plānotie nozīmīgākie pasākumi, nodrošinot “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam īstenošanas rīcības plānā 2015.–2017. gadam” un “Ministru prezidenta M.Kučinska valdības deklarācijas īstenošanas plānā” ietverto uzdevumu īstenošanu.

2016_2017_materials_aktualitates_IZM.pdf (.pdf)

2016. gada augustā notikuši Izglītības un zinātnes ministrijas organizētie reģionālie informatīvie semināri (Valmierā 18.08.2016.; Liepājā 19.08.2016.; Daugavpilī 24.08.2016.; Aizkrauklē 25.08.2016.; Rīgā 26.08.2016.), kuros pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti, kā arī pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu direktori un profesionālās izglītības iestāžu direktori iepazīstināti ar jaunā mācību gada aktualitātēm.

Reģionālie_semināri_Rīga_260816 (.pdf)

2016_2017 aktualitātes augstākajā izglītībā (.pdf)

2016_2017_aktualitates_ID (.pdf)

2016_2017_aktualitates_IKVD (.pdf)

2016_2017_aktualitates_VISC (.pdf)