Publicēts 14 septembris 2016

2016. gada 14.–16. septembrī notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves organizēta starptautiska zinātniskā konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi" (Towards Digital Folkloristics. Research Perspectives. Archival Praxis. Ethical Challenges). Konference ir veltīta digitālajai folkloristikai — jomai, kas pēdējos gados strauji attīstījusies, īpaši pievēršoties tradīciju arhīviem un to saistībai ar informācijas tehnoloģijām, kā arī refleksīvam vērtējumam par to, ko nozarei devis digitālais laikmets, kādi ir jaunie izaicinājumi un perspektīvas.

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies vairāk nekā 30 dalībnieku no 19 valstīm, tostarp Latvijas, Igaunijas, Islandes, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ungārijas u. c. Konferences priekšlasījumos tiks aplūkots plašs jautājumu loks saistībā ar digitālajiem folkloras arhīviem un jaunākajiem sasniegumiem, virtuālajām kopienām, sociālajiem tīkliem un virtuālajām līdzdalības praksēm tradicionālās kultūras jomā.

Konferences trešajā dienā norisēs Starptautiskās Etnoloģijas un Folkloras asociācijas (SIEF) Arhīvu darba grupas un Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīkla sanāksmes un prezentācijas, kas Rīgā pulcēs daudzu Eiropas valstu folkloras arhīvu pārstāvjus.

Programma un detalizēta informācija par konferenci: http://lfk.lv/conference/

Konferenci organizē LU LFMI Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar SIEF Arhīvu darba grupu un Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīklu. Atbalstītāji: Ziemeļvalstu kultūras punkts un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis").

TDF2016