Publicēts 14 septembris 2016

Rīt, 15.septembrī, tiks publicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ikgadējais ziņojums par izglītību Education at a Glance 2016 (Pārskats par izglītību 2016). Tas ir nozīmīgākais ziņojums par izglītības procesu kvalitāti 35 OECD dalībvalstīs un 11 organizācijas partnervalstīs. Dati par izglītības procesiem Latvijā Education at a Glance ziņojumā pirmo reizi tika iekļauti 2014. gadā, taču šis ir pirmais ziņojums, kurā dati par Latviju tiek iekļauti jau kā par OECD dalībvalsti. 

Ziņojuma informācija ir būtiska nacionālās izglītības sistēmas uzlabošanas darbā, pētniecībā, kā arī izglītības praktiķu darbā. Ziņojums ļauj OECD dalībvalstīm un partnervalstīm novērtēt savu izglītības sistēmu citu valstu kontekstā, kā arī izmantot ziņojuma datus efektīvas un sociāli taisnīgas izglītības politikas veidošanai.

Lai iepazīstinātu ar ziņojumu, OECD Izglītības un prasmju nodaļas direktors Andreass Šleihers (Andreas Schleicher) rīt pulksten 16:00 vadīs tiešsaistes semināru jeb vebināru. Tam var piereģistrēties jebkurš interesents, apmeklējot saiti:
https://oecd1000.webex.com/oecd1000/onstage/g.php?MTID=e7a615ea374460104a84300a58f9d3ac4

Latvijas dalību šajā un citos OECD izglītības pētījumos līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Plašāka informācija par Latvijas dalību OECD izglītības pētījumos pieejama Izglītības un zinātnes tīmekļa vietnē: http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/izm-istenojamie-projekti/projekts-daliba-starptautiskos-izglitibas-petijumos/oecd-petijumi