Publicēts 26 februāris 2015

Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, nepieciešama ciešāka starpsektoru sadarbība nodarbinātības politikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, darba tirgū nepieciešamo kompetenču prognozēšanā, karjeras konsultācijās, prasmju un spēju identificēšanā un attīstīšanā ar neformālās izglītības palīdzību, mobilitātes programmu veidošanā un citās jomās. Tas uzsvērts šodien publicētajās rekomendācijās Eiropas Savienības (ES) un Austrumu partnervalstu valdībām un nozīmīgākajiem partneriem, kuras tapušas otrā Austrumu partnerības Jaunatnes foruma laikā. Rekomendācijas plānots prezentēt Austrumu partnerības samitā šī gada maijā, Rīgā, iekļaujot tās samita deklarācijā.

''Eiropas Savienībā un Latvijā jau ir pieejamas daudzas iespējas un finansiāls atbalsts jauniešu nodarbinātības veicināšanai, taču bez vienota redzējuma iesaistīto sektoru starpā daudzi no šiem pasākumiem ir neefektīvi,'' saka foruma koordinatore Vladislava Šķēle. ''Šobrīd tieši starpsektoru sadarbībai ir lielākais potenciāls atrisināt ar nodarbinātību saistītās problēmas.''

Forumā arī uzsvērts – gan formālajā izglītībā, gan darba tirgū šobrīd visbiežāk netiek novērtētas tās kompetences, ko jaunieši apgūst ar neformālās mācīšanās, brīvprātīgā darba un starptautiskās mobilitātes palīdzību. Lai tuvinātu izglītību darba videi, iesaistīties apmācību un izglītības programmu veidošanā īpaši tiek aicināti uzņēmumi. Tāpat ir nepieciešami pasākumi, lai atbalstītu brīvprātīgo darbu, veicinātu jauniešu uzņēmējdarbību, kā arī motivētu darba devējus pieņemt darbā tieši jauniešus, kuri darba tirgū ir ievērojami sliktākā pozīcijā nepietiekamās pieredzes dēļ.

''Foruma rekomendācijas nodrošina vispārējas vadlīnijas, kas atbilst Eiropas Savienības un Austrumu Partnerības valstu atšķirīgajām realitātēm. Lai rekomendācijas ieviestu praksē, ir svarīga katra sektora izpratne, iniciatīva un vēlēšanās līdzdarboties,'' uzsver Vladislava Šķēle.

Otrais Austrumu partnerības Jaunatnes forums notika Rīgā, 10.-11.februārī. Tas pulcēja vairāk nekā 260 dalībniekus no vismaz 30 valstīm. Forumā piedalījās svarīgākie spēlētāji, kuri var ietekmēt jauniešu bezdarba problēmas risināšanu – jaunatnes darbinieki, darba devēji, cilvēkresursu speciālisti, formālās izglītības iestādēs strādājošie, uzņēmēji, ministriju pārstāvji, starptautisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes politikas veidotāji, pētnieki un paši jaunieši. Forumu rīkoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar vairāk nekā desmit vietējiem un starptautiskajiem partneriem, tādējādi padarot pašu forumu par lielisku starpsektoru sadarbības labās prakses piemēru.

Jauniešu nodarbinātība šobrīd ir viena no ES prioritātēm. 2014.gada nogalē jauniešu bezdarba līmenis dažādās ES valstīs bija atšķirīgs, piemēram, Vācijā tas bija 7.2%, Latvijā – 17%, savukārt Spānijā – 51.4%. Kopumā ES ir aptuveni 5 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav nodarbināti. Dažādu pētījumu dati apstiprina, ka bezdarba mēnešiem ir ilgstoša negatīva ietekme uz jauniešu pašapziņu, labklājību, kā arī atalgojumu un karjeras iespējām nākotnē.

Šogad Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir uzsākusi programmu ''Proti un dari!'', kuras ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām un to stratēģiskajiem partneriem ir plānots sniegt atbalstu vairāk nekā 5000 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Šis projekts tiks īstenots līdz 2018.gada decembrim, un tā kopējais finansējums ir 9 miljoni EUR, no kuriem 7.65 miljonus EUR sedz Eiropas Sociālais fonds.