Publicēts 14 oktobris 2016

Nazarbajeva Universitate viziteŠonedēļ Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, ministra biroja vadītājs Andis Geižāns un IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece ES un starptautiskajos jautājumos Anita Vahere-Abražune Astanā (Kazahstāna) piedalās sestajā Latvijas - Kazahstānas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēdē. Komisijas darba kārtībā ir ietverti arī izglītības un zinātnes jautājumi, tostarp tiek pārrunāta Latvijas un Kazahstānas iesaiste ES un Centrālāzijas izglītības platformā, kurā Latvija ir vadošā ES valsts profesionālajā izglītībā.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa uzsver, ka šī platforma paver plašas pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas iespējas starp ES un Centrālāzijas valstīm izglītības jomā. Latvija ir ieinteresēta sadarbības paplašināšanā ar Kazahstānu izglītības un zinātnes jomā arī divpusējās sadarbības ietvaros, tāpēc starpvaldību komisijas sēdē pārrunātas abu pušu intereses sadarbībai augstākajā un profesionālajā izglītībā, īpaši uzsverot tiešu kontaktu veidošanu starp izglītības institūcijām, studentu apmaiņu un kopīgu projektu īstenošanu pētniecībā. Būtiska ir arī turpmākā sadarbība Kazahstānas prezidenta starptautiskās stipendiju programmas Bolašak (Bolashak International Scholarship) ietvaros, nodrošinot Latvijas augstskolu iekļaušanu programmas augstskolu sarakstā.

Šonedēļ vizītes laikā Astanā IZM vadība tiekas arī ar Latvijas vēstnieku Kazahstānas Republikā Juriju Pogrebņaku un Kazahstānas izglītības un zinātnes ministra vietnieci Bibiguļu Asilovu, kā arī kopā ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem apmeklē vairākas Kazahstānas universitātes - Nazarbajeva universitāti, L.Gumiļova vārdā nosaukto Eirāzijas Nacionālo universitāti un Kazahstānas Valsts juridisko institūtu. Vizīšu laikā Kazahstānā Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte parakstījušas vairākus sadarbības līgumus, lai veicinātu studentu un pasniedzēju apmaiņu un kopīgu pētniecības projektu īstenošanu.

Pagājušajā nedēļā IZM, Akadēmiskā informācijas centra, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji piedalījās Bolašak rīkotajā ikgadējā konferencē un izglītības izstādē, informējot potenciālos studentus par studiju iespējām Latvijā. Izglītības izstādes laikā Kazahstānas studenti vislielāko interesi izrādīja par medicīnas, inženierzinātņu, datorzinātņu, lauksaimniecības, filoloģijas/valodu, pedagoģijas un psiholoģijas studiju programmām. Latvijas augstskolas ir ieinteresētas uzņemt Kazahstānas studentus pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās, īpaši transporta, mehānikas, elektronikas, robotikas, dabaszinātņu, būvniecības, starptautisko sakaru, finanšu, ģeodēzijas, angļu valodas, ķīmijas un citās nozarēs.

2016.gada projektu pieteikumu 1.konkursā Erasmus+ aktivitātes “Personu mobilitāte starp programmas un partnervalstīm” ietvaros interesi par sadarbību ar Kazahstānas augstākās izglītības iestādēm izrādīja daudzas Latvijas augstskolas – Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Alberta koledža, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Vidzemes augstskola, Biznesa augstskola “Turība” un Transporta un sakaru institūts.

Latvijā pagājušajā mācību gadā mācījās 327 studenti no Kazahstānas, un studentu skaitam ir tendence pieaugt (iepriekšējā mācību gadā – 266 studenti). Studenti Latvijā studē gan par saviem finanšu līdzekļiem, gan divpusējo augstskolu sadarbības līgumu, gan Erasmus+ programmas ietvaros.

2013.gada 3.jūnijā IZM ar Kazahstānu parakstīja starpministriju līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, un kopš tā laika abu valstu sadarbība kļuvusi jo īpaši aktīva, tostarp piedāvājot stipendijas otras valsts studentiem un pētniekiem. Līguma ietvaros 2016./2017.mācību gadā 1 doktorantūras studentei un 1 pētniecei ir piešķirtas Latvijas valsts stipendijas.

Par Bolashak International Scholarship
Kazahstānas prezidenta starptautiskās stipendiju programmas Bolašak stipendija tiek piešķirta talantīgākiem Kazahstānas studentiem studijām ārzemēs. Stipendija tiek piešķirta ar nosacījumu, ka pēc skolas beigšanas stipendiāts atgriežas Kazahstānā un vismaz piecus gadus turpina darbu apgūtajā specialitātē. Kopš stipendijas izveidošanas 1993.gadā tā piešķirta vairāk nekā 10 000 jauniešiem, kuri studē 33 valstīs, tostarp, pasaulē atzītās augstskolās ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Malaizijā, Singapūrā un citās valstīs.

Vārds “Bolashak” angliski tiek tulkots kā “Future” – nākotne. Vairāk informācijas par stipendiju: http://bolashak.gov.kz/kz/