Publicēts 18 oktobris 2016

Valsts izglītības satura centrs 2016./2017. mācību gadā uzsāk piecu gadu projektu, kura ietvaros plānots izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu vispārējā izglītībā - bērniem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības iestādēs. Projekta būtība ir radīt skolēniem auglīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Mācību procesa centrā būs jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, un iegūst prasmes lietot zināšanas.

Šonedēļ tika parakstīta vienošanās starp Valsts izglītības satura centru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi projekta uzsākšanai. Lai sniegtu plašāku informāciju sabiedrībai par gaidāmo projekta ieviešanas gaitu, mediji ir aicināti piedalīties preses konferencē, kas notiks šā gada 20. oktobrī plkst. 13:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (2.stāvā), Vaļņu ielā 2, Rīgā.

Preses konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un projekta pārstāve Zane Oliņa.

8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros paredzēts izstrādāt un aprobēt mācību saturu, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus, īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veidot labvēlīgu vidi izglītības satura ieviešanai, skaidrot kompetenču pieejas mērķus un metodes, projekta mērķu sasniegšanā iesaistīt izglītības rīcībpolitikas veidotājus, pašvaldības un augstskolas.

Projekta mērķa sasniegšanai plānotais attiecināmais finansējums ir 13 960 884 euro, tai skaitā, Eiropas Sociālā fonda finansējums 11 866 751 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 094 133 euro.