Publicēts 04 marts 2015

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) saņemti dienesta pārbaudes rezultāti saistībā ar projekta “Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”, kas liecina par nepieļaujamiem trūkumiem projekta vadībā un uzraudzībā, kā arī lēmumu novilcināšanu.  Ministre Mārīte Seile pārbaudes rezultātus nodos tālākai izmeklēšanai tiesībsargājošām iestādēm.

Dienesta pārbaude saistībā ar projekta skolas.lv 2. kārtas īstenošanu tika ierosināta 2015. gada 20.janvārī. Saņemtajā dienesta ziņojumā atspoguļots, ka projekta pārvaldībai tika izveidota projekta vadības grupa: projekta koordinators, projekta atbildīgā amatpersona, projekta vadītājs, projekta asistenti, projekta turētājs un projekta grāmatvedis. Tomēr, kā secināts ziņojumā, IZM nav nodrošinājusi ne pietiekamu kapacitāti projekta vadībai, ne arī kvalitatīvu projekta uzraudzību un rezultātu izvērtēšanu. Dažādos periodos projekta vadības grupa nebija pilnībā nokomplektēta, bet laika posmā no 2012. gada 3. augusta līdz 2012. gada 1. oktobrim projektam vispār nav bijis vadītāja.

Amatpersonas, parakstot projekta izpildītāju iesniegtos nodevumus par IT sistēmu izstrādi, uzņēmās atbildību par projekta tālāku virzību un izpildītāju darba kvalitātes novērtējumu. Pārbaudē secināts, ka laika posmā no 2009. gada 2. jūlija, līdz 2013. gada 29. aprīlim maksājumus ir parakstījušas piecas amatpersonas un vizējuši seši darbinieki. Neviens no šiem cilvēkiem šobrīd vairs nestrādā IZM.

Projekta īstenošanas laikā – no 2009.gada 2.jūlija, līdz 2013. gada 1.aprīlim, IZM ir nomainījušies četri ministri un trīs valsts sekretāri.

Sākotnēji skolas.lv mērķis bija radīt vienotu publisku interaktīvu vidi, kurā iespējams iegūt visu ar izglītības procesu saistīto informāciju un nodrošināt dažādu e-pakalpojumu saņemšanu un sniegšanu. Vēlamais rezultāts nav sasniegts. Bez tam šobrīd informāciju un komunikācijas tehnoloģiju tirgū darbojas vairāki spēcīgi privāti pakalpojumu sniedzēji, kas vairākas skolas.lv plānotās funkcijas jau sekmīgi nodrošina.

“Projekta izmaksas ir 3 553 535,05 eiro. skolas.lv plānotie rezultāti nav sasniegti un valstij ir nodarīti būtiski zaudējumi. Tā kā projekta īstenošanā, dažādās atbildības pakāpēs ir bijis iesaistīts ļoti liels cilvēku skaits, dienesta pārbaudes detalizēts ziņojums tiks nosūtīts tiesībsargājošām iestādēm profesionālai izvērtēšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības, atbilstoši nodarījumiem.

Šis diemžēl ir kārtējais kritiskais gadījums, kad valsts iestāde nav spējusi nodrošināt kvalitatīvu projekta  vadību un līdz ar to ir radīti būtiski zaudējumi valstij. Fakts, ka neviens projekta īstenošanā tieši iesaistītais darbinieks vairs nestrādā IZM vēlreiz norāda uz darba valsts pārvaldē zemo prestižu. Tas rezultējas nepieņemamā darbinieku mainībā valsts pārvaldē, kas savukārt atstāj ietekmi uz veicamo darbu izpildes kvalitāti,” savu nostāju pauž izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.