Publicēts 01 novembris 2016

Lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma pieaugumu saskaņā ar valdībā apstiprinātajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par likumprojektā “Par valsts budžetu 2017. gadam” pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai plānotā finansējuma sadalījumu pa attiecīgajiem resoriem”. Informatīvais ziņojums tika skatīts un pieņemts 1. novembra valdības sēdē. Apstiprinot ziņojumu, valsts ir atbalstījusi papildu finansējuma piešķiršanu pedagogu darba samaksas palielināšanai, kas paredz arī no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaita saglabāšanu.

“Līdz ar to, lai nodrošinātu 2016. gada 1. septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu, finansējuma pieaugums pedagogu darba samaksai 2017. gadā pārsniegs 45 miljonus eiro, kas vēsturiski ir viens no nozīmīgākajiem finansējuma palielinājumiem nozarē,” pauž Šadurskis. Kopumā trīs gadu laika līdz 2019. gadam valsts finansējuma pieaugumam pedagogu darba samaksai jāsasniedz 56 miljonus eiro, paredz apstiprinātais informatīvais ziņojums.

Plānotais finansējuma pieaugums paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra tiek palielināts arī profesionālās izglītības pedagogu, sporta treneru, kā arī valsts augstskolu akadēmiskā personāla atalgojums. Vispārējās izglītības pedagogiem atalgojuma zemākā likme ir palielināta līdz 680 eiro jau no šā gada 1. septembra. Savukārt pirmsskolas pedagogiem no šā gada 1. septembra zemākā atalgojuma likme ir noteikta 620 eiro, un paredzēts, ka pārejas perioda beigās 2017. gada 1. septembrī tā tiks palielināta līdz 680 eiro.

Finansējuma palielinājums pedagogu darba samaksai ir nodrošināts visu nozaru izglītības iestāžu pedagogiem, tajā skaitā kultūras, veselības, zemkopības, labklājības un iekšlietu jomā strādājošajiem pedagogiem.

IZM uzskata, ka valsts finansētas studijas ir galvenais priekšnoteikums, lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo vietēji iesakņoto un globāli saistīto cilvēkkapitālu. Finansējuma palielināšana augstākajai izglītībai ir prioritāri risināms uzdevums, lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību un dotu iespēju talantīgākajiem jauniešiem studēt Latvijā.

Lai nodrošinātu augstskolu pedagogu atalgojuma pieaugumu saskaņā ar valdībā apstiprinātajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem un vienlaikus saglabātu valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu esošajā līmenī, 2017. gadā papildus nepieciešami gandrīz 5,5 miljoni eiro. IZM ir spējusi to nodrošināt, un finansējuma pieaugums 5,5 miljonu eiro apmērā augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājumam par 10% būs jau 2017. gadā. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju ir izdevies rast risinājumu no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaita saglabāšanai 2016. gada faktiskajā līmenī arī 2017. gadā un turpmāk.

Par papildu nepieciešamo finansējumu augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājumam turpmākajiem gadiem (3,67 miljoni eiro 2018. gadā un 7,36 miljoni eiro 2019. gadā) tiks lemts budžeta bāzes izdevumu 2018.-2020.gadam sagatavošanas procesā, nesamazinot no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaitu 2018. un 2019. gadā.

Informatīvais ziņojums “Par likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai plānotā finansējuma sadalījumu pa attiecīgajiem resoriem”: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401798&mode=mk&date=2016-11-01