Publicēts 03 novembris 2016

horizon 2020Oktobra beigās Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” vidusposma izvērtēšanai, un līdz 2017. gada 15. janvārim ikviens interesents aicināts iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā.

EK Pētniecības, zinātnes un inovāciju komisārs Karloss Moedas pauž cerību, ka iespējami daudz cilvēku Latvijā izmantos iespēju izteikt savu viedokli par programmu “Apvārsnis 2020”, tās pirmajiem trīs gadiem un vēlamo nākotnes virzienu. Izteiktais viedoklis ir svarīgs ne tikai programmas uzlabošanai, bet tam būs nozīmīga loma arī nākamās ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas sagatavošanas procesā. Nodrošinot atgriezenisko saiti, Eiropas Komisija tiks aicināta pievērst uzmanību un padziļināti pētīt tieši tos aspektus un problēmas, kas jau identificētas Latvijā un kas ir svarīgas un varētu noderēt debatēs par nākamo Ietvara programmu pēc 2020.gada!

Pašlaik tiek analizēti dati, fakti un skaitļi par līdzšinējām aktivitātēm “Apvārsnis 2020” ietvaros, taču, lai iegūtu pilnu priekšstatu par programmas darbību, nepieciešams arī viedoklis un tieša atgriezeniskā saite no pētniekiem, uzņēmējiem, inovatoriem un ikvienas organizācijas, kas piedalījušās programmā.

Saite uz Eiropas Komisijas mājas lapu aptaujas aizpildīšanai: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm