Publicēts 08 novembris 2016

Uzsākot aktīvu darbu pie jaunā mācību satura veidošanas (projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”), Valsts Izglītības satura centrs (VISC) aicina pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās skolas un ekspertus iesaistīties mācību satura veidošanas projektā. Piecu gadu laikā VISC plāno izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā balstītu mācību saturu vispārējā izglītībā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu  izglītības iestādēs.

Kompetenču pieejas mācībām mērķis nav zināt pēc iespējas vairāk, bet gan izprast būtību un spēt zināšanas lietot kompleksās, mainīgās dzīves situācijās. Lai gan skolēni, gan skolotāji to varētu paveikt, nepieciešama mācīšanas pieejas maiņa, ko lielā mērā iespējams īstenot jau šodien esošā mācību satura ietvaros. Projekta mērķis ir sniegt izglītības iestādēm atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nostiprināšanai katrā klasē. Projekts paredz gan analizēt, izcelt un stiprināt jau esošos labos piemērus izglītībā, gan ņemot tos vērā, veikt nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, skolēnu snieguma vērtēšanā un mācīšanas pieejā.

Projektā:

  • Izstrādās un aprobēs mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus, kā arī mācību līdzekļus bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
  • Īstenos pedagogu profesionālo pilnveidi, veidos pieredzes apmaiņas un atbalsta pasākumus mācību satura ieviešanai, tai skaitā, organizēs mācības pedagogu komandām no 80 izglītības iestādēm, kas iesaistīsies mācību satura aprobācijā, un visu pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, rosinās labās prakses piemēru pārņemšanu, organizējot seminārus un konferences, veidos brīvpieejas e-mācību moduļus pedagogiem un digitālo mācību resursu krātuvi mācību darba atbalstam;
  • Veidos labvēlīgu vidi mācību satura ieviešanai, skaidrojot kompetenču pieejas mērķus un metodes, iesaistot izglītības rīcībpolitikas veidotājus, pašvaldības, augstskolas projekta mērķu sasniegšanā.

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana tiks uzsākta pakāpeniski ar 2018./2019. mācību gadu pirmsskolā, 1. un 4.klasē, 2019./2020. mācību gadā pievienosies 2.,5. 7. un 10. klases, bet 2021./2022. mācību gadā ieviešana noslēgsies ar 9. un 12. klasēm.

Darbs pie mācību satura izstrādes noritēs aptuveni vienu gadu. Izglītības eksperti, kurus pilna laika vai daļlaika darbam atlasīs konkursa kārtībā, darba grupās izstrādās mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus.

Vairāk informācijas par ekspertu konkursu lūdzam skatīt šeit.

Izglītības iestāžu pieteikšanās un atlase jaunā mācību satura aprobācijai notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā VISC aicina 9 republikas pilsētu un 110 novadu pašvaldības nominēt to padotībā esošās ne vairāk kā trīs vispārējās izglītības iestādes (Rīga – ne vairāk kā 15 izglītības iestādes), tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, speciālās izglītības iestādes, vidusskolas, ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas.

Otrajā kārtā atlasi no pašvaldību piedāvātajām iestādēm veiks VISC saskaņā ar MK 14.11.2015. Nr 670 noteikumu pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Aprobācijā tiks iesaistītas ne mazāk kā 80 vispārējās izglītības iestādes no visiem plānošanas reģioniem.

Vairāk informācijas par izglītības iestāžu iesaisti jaunā mācību satura aprobācijā lūdzam skatīt šeit.

Detalizētāk par projektu: Velga Kakse, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.