Publicēts 22 novembris 2016

EU flags BrusselsŠonedēļ Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Līga Lejiņa Briselē piedalās ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru sanāksmē, kurā tiek apstiprināti vairāki nozīmīgi ES politikas dokumenti, stiprinot jaunatnes lomu, akcentējot izglītības nozīmi iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai, kā arī uzsverot sporta kā vērtību veidotāja un popularizētāja lomu.

21. novembrī sanāksmes pirmajā sesijā tika apstiprināti Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jaunu pieeju veicināšanu jaunatnes darbā, lai atklātu un attīstītu jauniešu potenciālu. Pievēršot uzmanību aktuālajiem jaunatnes politikas jomas jautājumiem un jauniešu problēmām modernajā pasaulē, sanāksmes dalībnieki piedalījās viedokļu apmaiņā “Jaunie Eiropieši modernas Eiropas Savienības centrā”. IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa savā uzrunā uzsvēra, ka Eiropas politikas līderiem ir jāpievērš lielāka uzmanība jaunatnes politikas stiprināšanai, jo tieši jaunieši veidos nākotnes sabiedrību un ietekmēs arī politiskos procesus. Tāpat ir nepieciešams izstrādāt izglītības un mācību moduļus, kas veicina jaunatnes darbinieku iespējas apgūt jaunas prasmes, tostarp digitālās.

Pēcpusdienas sesijā tika skatīti izglītības jomas jautājumi un apstiprināta Padomes rezolūcija par Jauno prasmju programmu iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai, kā arī Padomes ieteikums “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem”. Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvji arī apstiprināja secinājumus par tādas radikalizācijas novēršanu, kas noved pie vardarbīga ekstrēmisma. Latvija pievienojas dalībvalstu paustajam uzskatam, ka radikalizācijas iespējamības mazināšanai būtiski ir radīt iekļaujošu, labklājīgu un miermīlīgu vidi, nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, veicināt piederības sajūtu, izpratni par kopējām Eiropas vērtībām un cieņu pret daudzveidību. Viena no Slovākijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm ir bērnu un jauniešu talantu veicināšana, tāpēc šī tika izvirzīta kā izglītības ministru diskusija tēma arī ES Padomes sanāksmē. Izglītības ministri uzsver, ka ikviena bērna talantu un viņu unikālās personības atklāšana un attīstīšana jau no pašas bērnības ir ārkārtīgi svarīga, un visos izglītības līmeņos talanta veicināšanā un attīstībā liela nozīme ir pedagogiem un pozitīvai mācību videi.

Šodien, sanāksmes otrajā dienā, tiek skatīti sporta jomas jautājumi. Padomes apstiprinātajos secinājumos par sporta diplomātiju uzsvērts, ka sporta diplomātija ir viens no ārpolitikas mērķu sasniegšanas līdzekļiem un ka sports ES līmenī diplomātijas jomā var akcentēt gan pozitīvās sporta vērtības, gan arī ES pamatvērtības - godīgu cīņu un labu pārvaldību. “Latvija atzinīgi vērtē to, ka ES līmenī tiek augstu novērtēta sporta kā vērtību popularizētāja loma, jo sports patiesi var būt arī kā dialoga un sadarbības elements ES attiecībās ar trešajām valstīm,” uzsver IZM valsts sekretāre L. Lejiņa.

Sanāksmē ministri diskutēja arī par sporta ietekmi uz personības izaugsmi un par priekšrocībām, ko sniedz sportošana, nodrošinot labākus akadēmiskos sasniegumus, augstāku pašapziņu, mērķtiecību, paškontroli, iniciatīvu, kā arī veidojot lielāku interesi iesaistīties brīvprātīgajā darbā un citās aktivitātēs.