Publicēts 10 novembris 2016

nanjing12016. gada 8. novembrī Naņdzjinā (Ķīnā) tika atklāta pirmā Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu (CAEV) “16+1” konference par sadarbību inovācijās.
Konferences laikā Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu pārstāvji svinīgajā atklāšanas ceremonijā pieņēma deklarāciju par sadarbības stiprināšanu inovāciju jomā, t.sk. industriālajās inovācijās, intelektuālā īpašuma aizsardzībā, pētniecībā un attīstībā, zināšanu pārnesē un mācībās. Deklarācija paredz sadarbības mehānismu starp Ķīnu un 16 CAEV pētniecības sasniegumu pārnesē, starptautiskās inovatīvās vides radīšanai sadarbībai zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju jomā, uz attīstību vērstai sadarbībai inovācijās, stiprinot sadarbību industriālās inovācijās. Deklarācijā Ķīna un Centrālās un Austrumeiropas valstis ir vienojušās izveidot inovāciju “ekosistēmu”, kas paredz izveidot intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismu, veicināt atbilstošo tehnoloģiju un pētniecības sasniegumu izmantošanu, sadarboties tehnoloģiju pārneses un cilvēkresursu apmācībā, veidot ilgtermiņa sadarbības mehānismu, un tehnoloģiju pārneses tīklu, veicinot par zinātni atbildīgo valsts iestāžu un tehnoloģiju pārneses aģentūru sadarbību.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 300 pārstāvji no Ķīnas un citām valstīm, ieskaitot 16 CAEV pārstāvjus, kas atbild par zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politiku, vēstniecību pārstāvjus, kā arī koledžu, zinātnisko institūciju un uzņēmumu pārstāvjus. Latviju konferencē pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts Dmitrijs Stepanovs.

Ķīnas Tautas Republikas Zinātnes un tehnoloģiju ministrs Vaņs Gans (Wan Gang) norādīja, ka 5. novembrī Rīgā veiksmīgi norisinājās “16+1” sadarbības formāta valstu valdību vadītāju sanāksme, kuras ietvaros tika pieņemtas Rīgas vadlīnijas un Rīgas deklarācija. Šajos dokumentos tika nostiprināti ap 100 projektu, tostarp inovāciju jomā. Ministrs apliecināja arī Ķīnas uzņēmēju vēlmi regulāri apmeklēt CAEV, lai meklētu jaunas sadarbības iespējas.

Konferences ietvaros tika organizēti arī vairāki tematiskie pasākumi: inovāciju sadarbības forums, inovatīvo start-up uzņēmumu seminārs, uzņēmēju tikšanās, Sudžou pilsētas industriālā parka apmeklējums.

Nākamā Ķīnas-CAEV konference par sadarbību inovācijās norisināsies 2017. gadā vienā no Centrālās vai Austrumeiropas valstīm.